Herstelkostenregeling.

Herstelkosten­regeling.

Herstelkosten zijn de kosten die een financieel adviseur maakt voor het rechtzetten van fouten die een verzekeraar maakt. Zwitserleven mag deze kosten niet meer uitbetalen aan adviseurs. In plaats daarvan ontvangt u een nota van uw adviseur. Daarna kunt u de herstelkosten bij Zwitserleven terugvragen.

Maximumvergoeding

Voor de vergoeding van de herstelkosten gebruikt Zwitserleven een uurtarief. Dit tarief bevat alle kosten zoals reiskosten en portokosten.
Het uurtarief van uw adviseur voor de herstelwerkzaamheden mag niet hoger zijn dan het tarief dat hij op zijn website vermeldt. Of dat hij voor andere werkzaamheden heeft gerekend. U krijgt nooit meer vergoed dan de kosten van de nota van uw adviseur. Met een maximum van € 1.000,-.

De regeling in het kort

De herstelkostenregeling is gebaseerd op de herstelkostenregeling van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hiervan gebruik maken als:

  • Er sprake is van een fout in een offerte of contract (de zogenaamde output).
  • U of uw adviseur dit aan Zwitserleven heeft gemeld.
  • De fout niet goed of niet binnen een redelijke termijn is hersteld. En u of uw adviseur de fout nogmaals bij Zwitserleven heeft gemeld.
  • De fout door Zwitserleven is erkend en u door die fout schade heeft geleden.

Zo kunt u herstelkosten declareren

Om voor een vergoeding van de herstelkosten in aanmerking te komen moet u het volgende doen:

  • Vul het declaratieformulier herstelkosten in.
  • Stuur een kopie van de factuur die u van uw adviseur heeft ontvangen. Bij deze factuur zit ook een specificatie van de herstelkosten van uw adviseur.