Duurzaam beleggen: activiteiten vierde kwartaal 2022
ImageInvestment, Sustainability

Duurzaam beleggen: activiteiten vierde kwartaal 2022

ImageReadtime 2 minutes

“De oudere generatie op belangrijke posities moet minder praten over duurzaamheid en meer doen.”, aldus Dennis van der Putten, hoofd Sustainability bij ACTIAM, de fondsbeheerder van de Zwitserleven fondsen. Elk kwartaal brengt ACTIAM verslag uit over de manier waarop zij haar duurzame beleggingsbeleid uitvoert. Dit kwartaalrapport staat in het teken van het spanningsveld tussen praten over klimaatverandering en daadwerkelijke actie.

In het vierde kwartaal van 2022 viel er ook op diverse belangrijke conferenties een grotere urgentie te bespeuren. De toekomst zal leren of en in welke mate de uitkomsten van de klimaatconferentie “Conference of the Parties” in Egypte bijdragen aan het halen van de gestelde doelen in het Akkoord van Parijs.

Bekijk het kwartaalrapport Duurzaam Beleggen Q4 2022


This article is published on 02 February 2023