Verantwoord beleggen: activiteiten derde kwartaal 2018

Verantwoord beleggen: activiteiten derde kwartaal 2018

23-10-2018

Voor ons is het Zwitserleven Gevoel onlosmakelijk verbonden met een mooie wereld. Daar dragen wij ons steentje aan bij met ons verantwoorde beleggingsbeleid. ACTIAM verzorgt de beleggingen voor Zwitserleven. Over de manier waarop zij dat doet, brengt ACTIAM ieder kwartaal een rapport uit. Bijvoorbeeld op het gebied van uitsluiting, positieve selectie, engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Kort geleden is het rapport over het 3e kwartaal van 2018 verschenen. Het rapport staat dit kwartaal in het teken van hoe ACTIAM kan sturen op een duurzaam effect van investeringen.

Hoe kan ACTIAM sturen op een duurzaam effect van investeringen?

Beleggers beleggen steeds vaker met als doel om naast financieel rendement tevens maatschappelijk en milieurendement te behalen. Hun streven wordt met name ingegeven door de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties: een mondiale agenda die een duidelijke beleggingskans biedt. Tegelijkertijd worstelen veel beleggers met de afstemming van hun beleggingen op maatschappelijk en milieueffect en de rapportage daarover. Ondanks de rijke bronnen aan niet-financiële (MVO-) gegevens die beleggers tot hun beschikking hebben, dankzij gegevensverstrekkers zoals MSCI en FTSE, bestaat er een groeiende behoefte aan impactgegevens. Hiermee wordt het daadwerkelijke verschil van een belegging voor de maatschappij in vergelijking met een alternatief in kaart gebracht en kunnen beleggers met hun beleggingen ook maatschappelijk impact creëren.

Wat nog meer?

In het rapport staan voorbeelden van activiteiten van ACTIAM waarin duurzaamheid een rol speelt. Verder leest u over de voortgang van de engagement gesprekken die ACTIAM voert en welke nieuwe uitsluitingen en toelatingen er zijn.

Meer lezen?

Dit bericht bevat slechts enkele highlights uit het kwartaal rapport. Wilt u meer weten over de verantwoorde activiteiten die onze vermogensbeheerder het afgelopen kwartaal ondernam? Leest u dan het volledige kwartaalrapport verantwoord beleggen.