ACTIAM wil water-neutrale beleggingsportefeuille in 2030.

ACTIAM wil water-neutrale beleggingsportefeuille in 2030.

Vermogensbeheerder maakt watervoetafdruk investeringen inzichtelijk

Vermogensbeheerder ACTIAM streeft naar een water-neutrale beleggingsportefeuille in 2030. Hiervoor heeft ACTIAM vandaag - op Wereld Waterdag – de eerste meting van de watervoetafdruk inzichtelijk gemaakt. Uit de meting blijkt dat de waterafdruk van de bedrijven waar ACTIAM momenteel in investeert al 2.5 keer lager ligt dan bij vergelijkbare fondsen. Dat is een mooie score, maar om een echt verschil voor de wereld te kunnen maken, is verbetering noodzakelijk.

Waterneutraliteit

ACTIAM wil dat de beleggingsportefeuille in 2030 neutraal is om zo haar bijdrage aan één van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, namelijk  duurzaam beheer en toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen voor iedereen, concreet te maken. De vermogensbeheerder wil dit bereiken door bedrijven in de portefeuille aan te zetten tot verantwoord watergebruik.  

Dennis van der Putten, Hoofd Verantwoord Beleggen bij ACTIAM: “Bedrijven dragen sterk bij aan waterproblemen door verspilling en vervuiling in productieprocessen.  Dat moet anders. Wij willen dat de bedrijven waarin wij beleggen niet meer verbruiken dan de natuur kan aanvullen. Of meer vervuilen dan voor de gezondheid van mensen en ecosystemen acceptabel is. Dit noemen we waterneutraliteit. Omdat water niet gelijk over de wereld verdeeld is, bestaat er geen vast recept voor verantwoord watergebruik. Wat wel helder is: dat waterneutraliteit alleen kan worden bereikt door een combinatie van waterreductie, waterrecycling, waterhergebruik en collectief handelen.”

Waterproblematiek

Schoon water is een essentieel onderdeel van ons leven, maar het wordt op steeds meer plaatsen in de wereld een schaars goed. In 2030 is de verwachte vraag naar water 40 procent groter dan het aanbod. Niet voor niets heeft het World Economic Forum de watercrises de meest zorgwekkende mondiale dreiging genoemd; gevaarlijker dan terreuraanvallen of financiële ineenstortingen en waarschijnlijker dan het gebruik van massavernietigingswapens.  

Ook bedrijven en beleggers voelen deze dreiging. Een gebrek aan water is niet alleen een maatschappelijk, maar zeker ook een economisch probleem. Water gerelateerde bedrijfsrisico’s zullen toenemen: water wordt schaarser, prijzen gaan stijgen, consumenten worden kritischer en regelgeving wordt strikter. Dit leidt tot soms onverwachte kosten en meer benodigde investeringen.

Watervoetafdruk

Om voortgang ten opzichte van haar doelstelling te kunnen meten, heeft ACTIAM de watervoetafdruk van de eigen actieve beleggingsportefeuille berekend.

Dennis van der Putten, Hoofd Verantwoord Beleggen bij ACTIAM: “Voor ons is het meten van de watervoetafdruk van onze portefeuille de eerste stap om onze eigen invloed als belegger op een belangrijk probleem in de wereld inzichtelijk te maken.  Die transparantie is een belangrijke eerste stap naar een eerlijke en verantwoorde waterverdeling wereldwijd. De voetafdruk meet nu nog het gebruik van schaars water door bedrijven waar we in beleggen. In de komende jaren zal ook watervervuiling onderdeel van de watervoetafdruk worden.

Uit de meting blijkt dat de waterafdruk van de bedrijven waar ACTIAM momenteel in investeert al 2.5 keer lager ligt dan bij vergelijkbare fondsen. Dat is heel mooi en voor ons een bevestiging dat we in onze selectie en ons actief aandeelhouderschap de juiste keuzes maken. Om echter ook een verschil voor de wereld te kunnen maken, moet die voetafdruk naar nul.”

Over ACTIAM

ACTIAM is dé verantwoorde fonds- en vermogensbeheerder voor meer dan één miljoen Nederlanders, met een beheerd vermogen van 55,9 miljard euro (ultimo juni 2016). ACTIAM biedt een compleet assortiment van beleggingsfondsen en beleggingsoplossingen. Van indexbeleggen tot en met impact investeren. ACTIAM stelt strikte eisen aan haar beleggingen en hanteert een strenge en zorgvuldige selectie, zonder concessies te doen aan het financiële rendement. ACTIAM is hiermee toonaangevend. Een voorsprong waarin blijvend wordt geïnvesteerd.