Dividenduitkering 2016 Zwitserleven beleggingsfondsen.

Dividenduitkering 2016 Zwitserleven beleggingsfondsen.

Op donderdag 12 mei 2016 hebben onderstaande Zwitserleven beleggingsfondsen dividend of rendement uitgekeerd. Door deze uitkeringen dalen de koersen van deze fondsen. Het dividend en rendement wordt niet contant uitgekeerd. Wij zetten ze om in extra participaties.
De hoogte van het dividend per participatie:

1. Zwitserleven Beleggingsfondsen

Naam fonds Dividend per participatie
Zwitserleven Aandelenfonds € 1,10
Zwitserleven Europees Aandelenfonds € 0,60
Zwitserleven Geldmarktfonds € 0,08
Zwitserleven Obligatiefonds € 0,50
Zwitserleven Credits Fonds € 0,22
Zwitserleven Government Bonds 10+ Fonds € 0,34
Zwitserleven Vastgoedfonds € 0,70
Zwitserleven Wereld Aandelenfonds € 0,50

2. Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen

Naam fonds Uitkering per participatie
Zwitserleven Institutioneel Credits Fonds  € 0,24
Zwitserleven Institutioneel Government Bonds 10+ Fonds € 0,60

Fondsen die geen dividend uitkeren in 2016

Het Zwitserleven Mixfonds, het Zwitserleven Selectie Fonds en de Zwitserleven Horizonfondsen keren geen dividend uit. Dit zijn mixfondsen. Deze mixfondsen beleggen in een mix van de Zwitserleven Beleggingsfondsen genoemd bij 1. Het dividend dat deze fondsen uitkeren, voegen we daarom ook direct toe aan de waarde van het mixfonds. Ook het Zwitserleven Medium Duration Fonds, het Zwitserleven Long Duration Fonds en het Zwitserleven Ultra Long Duration Fonds keren geen rendement uit. Het rendement van deze fondsen wordt ook direct toegevoegd aan de waarde van het fonds.

Dividendbelasting

Zwitserleven Beleggingsfondsen houdt 15% dividendbelasting in over de dividenduitkeringen. Dit bedrag vraagt Zwitserleven (handelsnaam van SRLEV N.V.) terug in de aangifte vennootschapsbelasting. Zwitserleven belegt 100% van het dividend voor u. We beleggen zowel de dividenduitkering (na aftrek van de dividendbelasting) als de teruggave van dividendbelasting.

Hoe werkt dividend of rendement uitkering?

De dividenduitkering en de uitkering van rendement trekken we af van de koers van 12 mei 2016. Belegt Zwitserleven voor u op 12 mei 2016 in een van de bovengenoemde fondsen? Dan heeft u per participatie recht op het genoemde bedrag aan dividend. Dit dividend zetten wij direct om in extra participaties.

Een voorbeeld
U heeft 200 participaties van een Zwitserleven Fonds.

Koers 12 mei: € 11,00
Totale waarde per 12 mei: 200 * €11,00 = € 2.200,-
Dividend € 0,30 per participatie.

Koers na dividend uitkering: € 11,00 - € 0,30 = € 10,70
U heeft recht op 200 * € 0,30 = € 60,- dividend
Extra participaties door herbelegging van € 60,- per 13 mei tegen € 10,70 = 5,607 participaties Totaal aantal participaties: 200 + 5,607 = 205,607.
Totale waarde per 13 mei: 205,607 * € 10,70 = € 2.200,-