Check uw shoprecht.
ImagePensioen

Check uw shoprecht.

ImageLeestijd 2 minuten

Een pensioenrichtdatum is de dag waarop u vanuit uw pensioenregeling pensioeninkomen kunt ontvangen. Uw pensioenregeling kan meerdere pensioenrichtdata bevatten en u kunt meerdere pensioenregelingen hebben met verschillende pensioenrichtdata. Vier tot zes maanden voordat een pensioenrichtdatum nadert stuurt uw pensioenfonds, PPI of verzekeraar daarover een berichtje. Dan begint een belangrijke periode om na te denken over alle mogelijkheden en uw wensen. Bijvoorbeeld over uw shoprecht.

Wat shoprecht betekent

Dat betekent dat u het bij Zwitserleven opgebouwde pensioen kunt overdragen naar een andere pensioenuitvoerder om daarvan uw pensioeninkomen te ontvangen. Of omgekeerd. Zwitserleven biedt een zo hoog mogelijk pensioeninkomen aan en is transparant over de kosten die in rekening worden gebracht. Maar u mag andere pensioenuitvoerders vragen of daar het pensioeninkomen hoger is. Heeft u niet bij Zwitserleven pensioen opgebouwd? Dan mag u dankzij het shoprecht bekijken of Zwitserleven tot het hoogste pensioeninkomen voor u komt.

Hoe u shoprecht herkent

Niet iedereen heeft een shoprecht. Ga eerst na of u een pensioen heeft op basis van een premie- of een kapitaalovereenkomst. Dat leest u op  Mijnpensioenoverzicht.nlen op uw Uniform Pensioen Overzicht. Zo ja, dan heeft u meestal shoprecht. Bij een uitkeringsovereenkomst staat vast hoe hoog uw uitkering wordt, denk aan een middelloon- of een eindloonregeling. U heeft dan geen shoprecht.

Shoprecht bij premie- en kapitaalovereenkomsten

Bereikt u met een premie- of kapitaalovereenkomst uw pensioenrichtleeftijd? Dan wordt een nieuwe overeenkomst aangeboden en heeft u shoprecht. U bent bij een premie- of kapitaalovereenkomst daarom niet verplicht om van Zwitserleven uw pensioeninkomen te ontvangen of uitstel aan te vragen. Dat is alleen anders als u een pensioen op basis van beleggingen heeft en koos om door te beleggen met uw belegpensioen. Voor dat deel bestaat geen shoprecht.


Dit artikel is gepubliceerd op 30 januari 2020

Misschien vindt u dit ook interessant:

Pensioen kopen

Gaat u bijna met pensioen en heeft u bij een andere verzekeraar pensioen opgebouwd? Bereken bij Zwitserleven uw inkomen voor later en vraag het direct aan.

Wat betekent het coronavirus voor uw pensioen?

Wat betekent het coronavirus voor uw pensioen?

Heeft het coronavirus gevolgen voor uw pensioen? Lees het antwoord in de meest gestelde vragen.

Leestijd 2 minuten

Zwitserleven maatregelen vanwege COVID-19.

Zwitserleven maatregelen vanwege COVID-19.

Nu de impact ook heel Nederland raakt, heeft Zwitserleven in lijn met het Kabinetsbesluit verdere maatregelen genomen om haar medewerkers en hun families te beschermen.

Leestijd 2 minuten

Pensioenavond 40-55 jaar.

Pensioenavond 40-55 jaar.

Tijdens dit webinar ontvangt u informatie over de keuzes in de pensioen­opbouw en krijgt u inzicht in uw inkomen voor later.

Leestijd 2 minuten

Shoprecht weinig gebruikt.

Shop­recht weinig gebruikt.

Nederlanders maken erg weinig gebruik van hun shop­recht met het eigen pensioenkapitaal. Het recht om van het opgebouwde kapitaal bij een ándere verzekeraar pensioen aan te mogen kopen kan leiden tot een hoger pensioen.

Leestijd 2 minuten