Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Kapitaal overdragen.

Kapitaal overdragen.

U kunt kapitaal dat u bij een andere pensioenverzekeraar heeft opgebouwd, overdragen aan Zwitserleven. Heeft u in het verleden bij Zwitserleven of een andere financiële instelling een lijfrenteverzekering, kapitaalverzekering of kapitaalrekening afgesloten? En wilt u deze rekening of polis oversluiten naar een verzekering bij Zwitserleven of een andere financiële instelling? Dan is er sprake van kapitaaloverdracht.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Om een overdracht van kapitaal vlekkeloos te laten verlopen hebben verzekeraars, banken en beleggingsinstellingen afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (PSK).

Deelnemers van het Protocol zijn:

Het protocol geldt voor de volgende producten:

  • Lijfrente- en Gouden Handdrukkapitaal (verzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten, inclusief periodieke uitkeringen)
  • Overig stamrechtkapitaal
  • Individueel pensioenkapitaal dat niet valt onder de wettelijke regels van waardeoverdracht voor pensioenen
  • Kapitaalverzekeringen, Kapitaalverzekeringen Eigen Woning, Spaarrekening Eigen Woning en Beleggingsrecht Eigen Woning

De Nederlandse Vereniging van Bankenen het Verbond van Verzekeraars geven op hun site uitgebreide informatie over het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht.

Aanvragen van een kapitaaloverdracht

De overdragende aanbieder heeft bepaalde gegevens van u nodig. Daarvoor is een aanvraagformulier kapitaaloverdracht nodig. Vaak aangevuld met aanvullende gegevens en documenten, zoals een kopie van een legitimatiebewijs. Welke gegevens en documenten dit precies zijn, vindt u in de informatie van uw huidige aanbieder. Uw financieel adviseur heeft van de meeste aanbieders die deelnemen aan het protocol ook een overzicht van deze gegevens.

Fiscale producten zijn niet vrij opneembaar. Daarom houden financiële instellingen rekening met juridische en fiscale spelregels. We voorkomen hiermee dat u belasting moet betalen over de kapitaaloverdracht. Geef daarom uw overdracht zo nauwkeurig mogelijk door.

De overdracht van kapitaal tussen de twee financiële instellingen start pas als de aanvraag volledig is. De huidige aanbieder bepaalt of alle gegevens aanwezig zijn. Controleer daarom goed aan welke eisen de overdracht bij uw huidige aanbieder moet voldoen.

Hoe vraag ik een kapitaaloverdracht naar Zwitserleven aan?
Via uw financieel adviseur krijgt u een formulier voor kapitaaloverdracht. U kunt het formulier ook downloaden. Stuur dit formulier naar uw huidige financiële aanbieder. Voordat u dit naar uw financiële aanbieder stuurt is het verstandig om hun website te raadplegen waar aan moet worden voldaan om een overdracht aan te vragen. Wij zullen van uw huidige aanbieder een overdrachtsdocument en het geld ontvangen. Wij dragen dan zorg dat u het geld zo snel mogelijk op de rekening heeft staan.