Upload uw documenten.

Direct ingaand pensioen.

Maak de aanvraag voor het pensioen compleet door ons het volgende te sturen:

  • Het Formulier Waardeoverdrachtsformulier voor overmaking van het kapitaal naar Zwitserleven
  • Kopie geldig legitimatiebewijs( niet rijbewijs)
  • Kopie geldig legitimatiebewijs( niet rijbewijs) van uw partner (indien van toepassing)

Ontvangen we binnen vier weken de stukken en de koopsom? Dan sturen we u daarna de polis. We gaan uit van de berekeningsdatum in ons voorstel. Daarna is dit voorstel niet meer geldig. U ontvangt van ons dan een nieuwe voorstel.