Eenvoudig.

Helder over pensioen

U maakt iedere maand een bedrag voor het pensioen van uw werknemers over naar Zwitserleven PPI. Meestal betalen uw werknemers hieraan mee. Deze eigen bijdrage wordt dan van hun salaris afgetrokken. Wij beleggen het geld dat u naar ons overmaakt voor uw werknemers. Op de pensioendatum komt het totale bedrag vrij. Daarmee koopt uw werknemer een pensioen. Voor zichzelf en - als er een partner is - voor zijn partner. Dat kan bij Zwitserleven of bij een andere verzekeraar. De werknemer kiest zelf. Waar het op dat moment het voordeligste is.

Het bedrag dat u naar Zwitserleven PPI overmaakt is bijna helemaal voor het pensioen voor later. Uw werknemer betaalt alleen (beperkte) kosten voor het regelen van de beleggingen. Deze kosten trekken we af van de waarde van zijn beleggingen. Andere kosten - zoals administratiekosten, de premie voor het extra eenmalige bedrag voor de partner en de premie voor het doorgaan van de pensioenopbouw als de werknemer arbeidsongeschikt wordt– betaalt u apart. Zo kan uw werknemer duidelijk zien hoeveel geld er voor zijn pensioen bestemd is.

Unieke pensioenplanner en persoonlijke ondersteuning.

Op een persoonlijke website kunnen uw werknemers zien hoeveel hun beleggingen op dat moment waard zijn. En hoeveel pensioen hij hiervoor later kan krijgen. In onze online pensioenplanner kan hij bovendien zien hoeveel pensioen hij later in totaal krijgt. Niet alleen het pensioen bij Zwitserleven maar ook de AOW en pensioenen die bij eerdere werkgevers zijn opgebouwd. Bruto en hoeveel er netto overblijft. Bekijk de demo.

Is het toch nog niet duidelijk? Dan helpt uw adviseur of onze speciale Werknemersdesk uw werknemers graag verder. Zij zijn er voor alle vragen van uw werknemers over de Nu PensioenRekening en kunnen ook helpen als uw werknemer later pensioen gaat kopen.

Volledig online en een persoonlijke Internal Accountmanager

U beheert de pensioenregeling volledig online en heeft helder inzicht in de pensioenregeling. Veel wijzigingen hoeft u zelfs niet door te geven. Deze wijzigingen ontvangen wij automatisch via de gemeenten (BRP). Denkt u daarbij aan overlijden, geboorte, huwelijk en adreswijzigingen.

De doorgegeven wijzigingen liggen direct vast in de administratie en het betalingssysteem. Dit is sneller en minder gevoelig voor fouten. Daarnaast heeft u één persoonlijk aanspreekpunt, uw eigen Internal Accountmanager. Uw Internal Accountmanager is gemakkelijk en snel te bereiken en begeleidt u zo goed mogelijk bij het beheren van uw pensioenregeling.