Duidelijk.

Helder over uw pensioen

U betaalt iedere maand een bedrag voor het pensioen van uw werknemers aan Zwitserleven PPI. Meestal betalen uw werknemers hieraan mee. Deze eigen bijdrage wordt dan van hun salaris afgetrokken. Wij beleggen het geld dat u naar ons overmaakt voor uw werknemers. Op de pensioendatum komt het totale bedrag vrij. Daarmee koopt uw werknemer een pensioen. Voor zichzelf en - als er een partner is - voor de partner. Dat kan bij Zwitserleven of bij een andere verzekeraar. De werknemer kiest zelf. Waar het op dat moment het voordeligste is.