Compleet.

Unieke pensioenplanner en persoonlijke ondersteuning

Op een persoonlijke website kunnen uw werknemers zien hoeveel hun beleggingen op dat moment waard zijn. En hoeveel pensioen hij hiervoor later kan krijgen. In onze online pensioenplanner kan hij bovendien zien hoeveel pensioen hij later in totaal krijgt. Niet alleen het pensioen bij Zwitserleven maar ook de AOW en pensioenen die bij eerdere werkgevers zijn opgebouwd. Bruto en hoeveel er netto overblijft.

U beheert de pensioenregeling volledig online en heeft helder inzicht in de pensioenregeling. Veel wijzigingen hoeft u zelfs niet door te geven. Deze wijzigingen ontvangen wij automatisch via de gemeenten (GBA). Denkt u daarbij aan overlijden, geboorte, huwelijk en adreswijzigingen.

De doorgegeven wijzigingen liggen direct vast in de administratie en het betalingssysteem. Dit is sneller en minder gevoelig voor fouten. Daarnaast heeft u één persoonlijk aanspreekpunt, uw eigen relatiemanager. Uw relatiemanager is gemakkelijk en snel te bereiken en begeleidt u zo goed mogelijk bij het beheren van uw pensioenregeling.