De hoogte van de RendementsCorrectie Vast voor NOVP.

De hoogte van de RendementsCorrectie Vast voor NOVP.

De hoogte van de RendementsCorrectie Vast voor NOVP is gekoppeld aan de actuele marktrente.

  • Iedere eerste werkdag van de week bepalen we het percentage rendementscorrectie. Het is geldig tot en met de zondag daarna. Op de dag dat u akkoord gaat met ons voorstel bepalen we het definitieve percentage. Hiervoor gebruiken we de marktrente van de week dat u akkoord gaat. Ook kijken we naar de gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de pensioenregeling. De RendementsCorrectie Vast voor NOVP staat vast voor de duur van de overeenkomst.
  • In uw offerte vindt u meer informatie over RendementsCorrectie Vast voor NOVP. En de manier waarop we de RendementsCorrectie vaststellen.

Als maatstaf voor de marktrente voor de RendementsCorrectie Vast voor NOVP gebruiken we de Euro Swap bid-rentecurve. We kijken dan naar de rente op het punt bij 20 jaar. Bij het vaststellen van het percentage kijken we onder andere naar de gemiddelde leeftijd van de deelnemers in de pensioenregeling. 

Offertes na 1 juli 2021

De grafiek hieronder is geldig voor offertes die zijn opgesteld vanaf 1 juli 2021.