Nabestaanden-overbruggingspensioen.

Het Nabestaanden-overbruggingspensioen (NOVP) van Zwitserleven zorgt voor een tijdelijk pensioen voor de partner als uw werknemer overlijdt. De uitkeringen gaan in direct na het overlijden van uw werknemer. En we keren uit tot de partner AOW krijgt of de pensioenrichtleeftijd bereikt (keuze vooraf door werkgever), of eerder overlijdt.

Waarom het NOVP?

 • Tijdelijk pensioen voor de partner bij overlijden van de werknemer
 • Gelijkblijvende of stijgende uitkering
 • Bij arbeidsongeschiktheid geen premiebetaling
 • Geen medische waarborgen nodig
 • Extra dekking voor werknemers met jongere partner

Wanneer is het voor u als werkgever interessant om het NOVP te verzekeren?

 • Heeft u niets geregeld bij overlijden van uw werknemer?
 • Is het partnerpensioen dat de partner direct na overlijden krijgt laag?
 • Krijgt de partner alleen partnerpensioen als uw werknemer ná zijn pensioendatum overlijdt?
 • Kent de pensioenregeling een maximum loon? Of een maximum uitkering van het partnerpensioen? 

In deze situaties kan het nuttig zijn om een NOVP voor uw werknemers te verzekeren.

De hoogte van de uitkering kiezen

U kunt kiezen hoe hoog de uitkering moet zijn. De meeste relaties kiezen als verzekerd bedrag € 15.496, het standaard bedrag in 2019. U kunt hiervan afwijken.  Het bedrag moet wel tussen € 7.748 en € 17.710 (beide bedragen uit 2019) liggen. Na ingang van de uitkering blijft de hoogte van de uitkeringen gelijk. U kunt er ook voor kiezen dat de uitkering elk jaar 2% stijgt. In dat geval is het maximaal verzekerde bedrag € 15.496. We keren het verzekerde bedrag altijd geheel uit. Ook als de partner een Anw-uitkering ontvangt of een eigen inkomen heeft.Extra dekking voor jongere partner

Heeft uw werknemer een jongere partner? Dan loopt de verzekering van het NOVP door totdat de partner AOW krijgt of de pensioenrichtleeftijd bereikt (keuze vooraf door werkgever). Of tot het eerdere overlijden van de partner. Als uw werknemer met pensioen gaat, dan vervalt normaal gesproken de dekking. Maar als de werknemer daarna komt te overlijden en hij heeft een jongere partner die nog geen AOW krijgt dan loopt bij de NOVP van Zwitserleven de dekking gewoon door. Totdat de jongere partner ook de AOW of de pensioenrichtleeftijd (keuze vooraf door werkgever) leeftijd heeft bereikt. Wel zo veilig! Deze dekking geldt alleen als de werknemer tot de AOW leeftijd verzekerd was voor  het NOVP. U betaalt hiervoor geen extra premie Er moet dan wel premie zijn betaald tot de pensioendatum van de werknemer.

Is het Nabestaanden-overbruggingspensioen geschikt voor u?

Pensioen is complex en vereist advies. Laat u daarom goed adviseren over uw pensioenregeling. Zwitserleven werkt hiervoor al jaren samen met professionele, onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u adviseren over pensioenoplossingen van verschillende aanbieders. Zoekt u een onafhankelijke adviseur? Vul dan uw postcode in in onze adviseur zoekfunctie 


U kunt ook terecht bij Zwitserleven voor advies over uitsluitend Zwitserleven oplossingen. Houd er rekening mee dat u kosten voor advies betaalt. Heeft u een aanvraag voor een afspraak gemaakt? Dan gaan we als volgt te werk:

 • Binnen 5 werkdagen nemen we contact met u op.
 • We inventariseren uw wensen. U kunt kiezen uit onafhankelijk advies van een externe adviseur of advies van Zwitserleven.
 • Kiest u voor een onafhankelijke adviseur? Wij helpen u een adviseur bij u in de regio te vinden.
 • Kiest u voor Zwitserleven? Dan maakt één van onze Zwitserleven pensioenspecialisten een persoonlijke afspraak met u.