De hoogte van de RendementsCorrectie.

De hoogte van de RendementsCorrectie is gekoppeld aan de actuele marktrente.

  • Het percentage RendementsCorrectie Vast wordt iedere eerste werkdag van de week vastgesteld. En is geldig tot en met de zondag daarna. Op de dag dat u akkoord gaat met ons voorstel wordt de definitieve RendementsCorrectie Vast vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de marktrente van de week dat u akkoord gaat. De RendementsCorrectie Vast staat vast  voor de duur van de overeenkomst.
  • Bij RendementsCorrectie Variabel wordt maandelijks op de laatste werkdag van de voorgaande maand het percentage vastgesteld. De RendementsCorrectie Variabel kan dus elke maand anders zijn.
    Om de definitieve RendementsCorrectie Variabel zo dicht mogelijk te benaderen, laten we op deze site u ook een actuele RendementsCorrectie Variabel zien. Deze passen we dan ook iedere week aan. De uiteindelijke RendementsCorrectie Variabel wijzigt maandelijks, dus zal iets afwijken.
  • In uw offerte vindt u meer informatie over de RendementsCorrectie. En de wijze waarop de RendementsCorrectie wordt vastgesteld.

De marktrente voor de RendementsCorrectie Vast en Variabel in het Zwitserleven i-Pensioen wordt vastgesteld op basis van de 20-jaars Euro Swap bidrente.  Bij het vaststellen van de RendementsCorrectie Vast kijken we onder andere naar de gemiddelde leeftijd van de deelnemers in de pensioenregeling. 

Offertes na 1 juli 2018

De grafiek hieronder is geldig voor offertes die u heeft afgesloten na 1 juli 2018.

* Gemiddelde leeftijd werknemers alleen van toepassing bij RendementsCorrectie Vast.