RendementsCorrectie.

Met een i-Pensioenregeling bouwen uw werknemers een gegarandeerd pensioen op. Zij lopen geen beleggingsrisico. De marktrente bepaalt de hoogte van de premie die u moet betalen voor het pensioen van uw werknemers. De marktrente fluctueert. Wij passen uw premie aan aan de marktrente. Dat noemen wij RendementsCorrectie. Lees onze brochure.

Bij RendementsCorrectie vergelijken wij de marktrente met de rekenrente van 2,5%. En we houden rekening met de kosten. Is de marktrente hoger dan 2,5%? Dan krijgt u als werkgever een korting op de premie. Is de marktrente lager dan 2,5 %? Dan betaalt u als werkgever een opslag. Hoe dit werkt, ziet u in het voorbeeld hieronder.

Voorbeeld

Over 20 jaar bouwt uw werknemer gegarandeerd € 1.000 pensioen op. Hoeveel u hiervoor nu betaalt, hangt af van de marktrente. Bij een marktrente van 2% betaalt u nu € 672 om over 20 jaar € 1.000 te hebben. Is de marktrente 4%? Dan legt u nu € 456 in. 

De actuele hoogte van de korting of de opslag vindt u hier. Zwitserleven kijkt naar de marktrente op lange termijn. Hiervoor gebruiken we een SWAPrentecurve.

Vast of variabel?

U bepaalt zelf hoe vaak wij de korting of opslag vaststellen. Dit doet u door te kiezen voor RendementsCorrectie Vast of RendementsCorrectie Variabel.

RendementsCorrectie Vast

RendementsCorrectie Vast

Hierbij zetten we de RendementsCorrectie bij de start van het contract vast. De korting of opslag op de premie geldt dan voor de hele termijn van uw pensioencontract. De premie is niet afhankelijk van schommelingen van de marktrente. Bij het vaststellen van de RendementsCorrectie Vast kijken we onder andere naar de gemiddelde leeftijd van de deelnemers in de pensioenregeling. RendementsCorrectie Vast past bij u als u denkt dat de marktrente daalt in de toekomst.

RendementsCorrectie Variabel

RendementsCorrectie Variabel

Hierbij stellen we de RendementsCorrectie maandelijks vast. De korting of opslag beweegt mee met de stijging of daling van de marktrente. Deze optie past bij u als u denkt dat de marktrente stijgt in de toekomst.

Rendementscorrectie voor Netto Pensioen

Verzekert u naast de i-Pensioenregeling ook een Netto Pensioen voor werknemers die meer dan € 107.593 (grens 2019) verdienen? En verzekert u voor die werknemers ook een netto partnerpensioen en een netto wezenpensioen? Hiervoor geldt ook een RendementsCorrectie. Deze is gelijk is aan die voor het product Exclusief Pensioen.

Solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding

De solvabiliteits- en vermogensbeheervergoeding bedragen samen 0,25%. De solvabiliteitsvergoeding hebben we onder andere nodig om de pensioenen te kunnen garanderen als verzekerden langer blijven leven dan verwacht. De beheerkostenvergoeding hebben we nodig om het pensioenvermogen te beheren. De solvabiliteits- en beheerkostenvergoeding is al verwerkt in het percentage RendementsCorrectie in de grafiek hierboven. De RendementsCorrectie stellen wij vast met een formule. Het omslagpunt tussen een korting of een opslag ligt niet precies bij 2,5%. RendementsCorrectie Variabel en RendementsCorrectie Vast hebben verschillende omslagpunten.

Is RendementsCorrectie geschikt voor u?

Pensioen is complex en vereist advies. Laat u daarom goed adviseren over uw pensioenregeling. Zwitserleven werkt hiervoor al jaren samen met professionele, onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u adviseren over pensioenoplossingen van verschillende aanbieders. Zoekt u een onafhankelijke adviseur? Vul dan uw postcode in in onze adviseur zoekfunctie 


U kunt ook terecht bij Zwitserleven voor advies over uitsluitend Zwitserleven oplossingen. Houd er rekening mee dat u kosten voor advies betaalt. Heeft u een aanvraag voor een afspraak gemaakt? Dan gaan we als volgt te werk:

  • Binnen 5 werkdagen nemen we contact met u op.
  • We inventariseren uw wensen. U kunt kiezen uit onafhankelijk advies van een externe adviseur of advies van Zwitserleven.
  • Kiest u voor een onafhankelijke adviseur? Wij helpen u een adviseur bij u in de regio te vinden.
  • Kiest u voor Zwitserleven? Dan maakt één van onze Zwitserleven pensioenspecialisten een persoonlijke afspraak met u.