De collectieve overlijdensrisicoverzekering en belasting.

U betaalt de premie voor de collectieve overlijdensrisicoverzekering aan Zwitserleven. De premie voor een bedrag bij overlijden van maximaal drie maandlonen van de betreffende werknemer hoeft u niet bij het brutoloon op te tellen. 

Heeft u bij overlijden meer dan drie maandlonen verzekerd? Dan behoort de premie die is bestemd voor het meerdere tot het belastbare loon van uw werknemer. U houdt hierop loonheffing in. U moet de premie in dat geval dus splitsen in een deel dat niet en wel tot het belastbare loon van de werknemer behoort. Het is van belang dat u de premies op de juiste manier belast. Doet u dat 
niet, dan kan het eenmalige bedrag bij overlijden volledig belast zijn.

Voorbeeld 1

Het eenmalige bedrag bij overlijden is 12x het maandloon. De premie voor deze werknemer bedraagt € 200 per jaar. Van de premie is € 50 (3/12e) bestemd voor een eenmalig bedrag bij overlijden van 3x het maandloon. Deze € 50 is vrijgesteld en behoort niet tot het belastbare loon van uw werknemer. 

Van de verzekeringspremie behoort €150 (9/12e) tot het belastbare loon van uw werknemer. Hierop houdt u loonheffing in. Op het geldbedrag dat de partner en/of kinderen bij overlijden van de werknemer ontvangt wordt dan geen loonheffing ingehouden.

Voorbeeld 2

De werkgever verzekert 5x het pensioengevend jaarloon boven € 100.000. 

Gegevens van de werknemer

Pensioengevend salaris  € 140.000
Maandloon    € 11.667
Verzekerd bij overlijden  € 200.000
De premie per jaar         € 380

Van de premie is dan € 66,50 (3 maal € 11.667 / € 200.000 * € 380) bestemd voor een eenmalig bedrag bij overlijden van 3x het maandloon. Deze € 66,50 is vrijgesteld en behoort niet tot het belastbare loon van uw werknemer. 

De overige verzekeringspremie € 313,50 (€ 380 - € 66,50) behoort tot het belastbare loon van uw werknemer. Hierop houdt u loonheffing in. Op het geldbedrag dat de partner en/of kinderen bij overlijden van de werknemer ontvangt, wordt geen loonheffing ingehouden.

Het voordeel van een netto uitkering

In de voorbeelden hierboven betalen de nabestaanden, geen loonheffing over de uitkering. Dit is een groot verschil ten opzichte van een nabestaandenpensioen. Bij een nabestaandenpensioen is de premie niet belast bij de werknemer, maar de uitkering wel.

Erfbelasting

De partner en/of kinderen van de overleden werknemer moeten het eenmalige bedrag bij overlijden wel opgeven voor de erfbelasting. In de erfbelasting gelden voor partners en kinderen vrijstellingen. Is het eenmalige bedrag bij overlijden meer dan deze vrijstelling? Dan is erfbelasting verschuldigd.

Meer weten over de collectieve overlijdensrisicoverzekering?

Maak een vrijblijvende afspraak met een specialist van Zwitserleven of ga naar uw adviseur.