Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Premiebetaling voor de pensioen­regeling.

Op dit moment volgen we het huidige beleid voor betalingsachterstanden en verzoeken om uitstel van premiebetaling. Hier leest u er meer over. 

Als u de premie niet kunt betalen als gevolg van de coronacrisis.

We begrijpen dat de huidige situatie gevolgen kan hebben voor uw onderneming. Heeft u of verwacht u op de korte termijn problemen met de afdracht van uw pensioenpremies in verband met het coronavirus? Neem dan contact op met uw adviseur of met uw Internal Accountmanager. Samen met u zoeken wij naar een passende oplossing.

Valt de pensioenpremie onder de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)?

De overheid komt werkgevers en werknemers tegemoet in deze moeilijke tijd en biedt maatregelen die inkomens en banen beschermen. Een van die maatregelen is de NOW. Ook het werkgeversdeel van de pensioenpremie valt onder deze regel.
Lees hoe dit werkt 

Betalingsvoorbehoud

In geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden heeft u het recht om de premiebetaling te verminderen of te beëindigen. In uw uitvoeringsovereenkomst is hiervoor een artikel opgenomen gebaseerd op artikel 12 van de Pensioenwet.

Artikelen per uitvoeringsovereenkomst
  • Zwitserleven NuPensioen: artikel (4.2) ‘wijzigen pensioenovereenkomst’. 
  • Zwitserleven Exclusief Pensioen: artikel ‘voorbehoud werkgever’
  • i-Pensioen ‘lid 3 ‘ingrijpende wijziging van omstandigheden’ van artikel ‘Voorbehoud wijzigingen’.

We vragen u ook om een accountantsverklaring te laten opstellen. De accountant moet dan de continuïteit check (going concern principles) uitvoeren en zijn conclusie opnemen in de accountantsverklaring. Neem contact op met uw adviseur of uw Internal Accountmanager als u vragen en/of zorgen heeft over betalingen of meer wilt weten over betalingsvoorbehoud. 

Kan ik gebruikmaken van de NOW als ik ook gebruikmaak van betalingsvoorbehoud of een betalingsachterstand oploop?

Als u een beroep wilt doen op het betalingsvoorbehoud of een betalingsachterstand oploopt, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW). Meer informatie hierover vindt u op de site van het UWV.

Deeltijd WW (arbeidsduurverkorting)

Als u voor (een deel van) uw werknemers deeltijd WW (arbeidsduurverkorting) heeft aangevraagd, kan dit gevolgen hebben voor de opbouw van het pensioen van uw werknemers.

Zwitserleven koppelt de opbouw en de bescherming van pensioen aan de pensioengevende diensttijd (en de hoogte van het pensioengevend loon). Vermindert de pensioengevende diensttijd, dan bouwt de deelnemer minder pensioen op en neemt de dekking bij ziekte en overlijden af. Afhankelijk van het type pensioentoezegging gebeurt deze aanpassing in de maand van de wijziging of aan het begin van het volgende kalenderjaar.

De Belastingdienst biedt, als u dit wilt, de mogelijkheid om pensioen op te bouwen over het volledige salaris vóór de adv. Meer informatie hierover leest u in de ‘Vraag en antwoord 20-004’ van de Belastingdienst.

Maakt u gebruik van een salariskoppeling? Dan vragen we u vriendelijk om contact met ons op te nemen om te zorgen dat de juiste salarissen bij ons worden geadministreerd.

Mogelijkheden voor het verlagen van de pensioenkosten

Als u de pensioenkosten wilt verlagen, biedt het standaard beleid een aantal mogelijkheden.

Welke mogelijkheden heb ik om de pensioenregeling te versoberen?

Er zijn mogelijkheden om de premielast te verlichten, zoals de opbouw van ouderdomspensioen tijdelijk halveren, de regeling een aantal maanden helemaal stopzetten of de eigen bijdrage van de werknemers verhogen. Deze aanpassingen vereisen instemming van alle deelnemers en betekent meestal dat de pensioenregeling aangepast moet worden. Vraag uw adviseur of uwInternal Accountmanager naar de mogelijkheden.

Vanaf 1 april geen rente na of binnen de termijn

We begrijpen dat veel werkgevers in een financieel moeilijke tijd zitten door de coronacrisis en komen u graag tegemoet. Daarom hebben we de rente voor betalingen na en binnen de betalingstermijn, tijdelijk op 0% gezet. Dit betekent dat u vanaf 1 april geen rente betaalt als u een factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt. Betaalt u binnen de termijn dan krijgt u geen rente vergoed. Zodra de situatie verandert ontvangt u van ons bericht.

Voor mutaties met terugwerkende kracht wijzigt de rente niet, deze blijft 4%. We berekenen deze rente omdat we bij deze mutaties koersrisico lopen. U ziet deze rente op uw mutatiefactuur.

Heeft u of verwacht u op de korte termijn problemen met de betaling van de pensioenpremies in verband met het coronavirus? Neem dan contact op met uw adviseur of met uw Internal Accountmanager. Samen met u zoeken wij naar een passende oplossing.