Let op: uw browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie

Ons Business Continuity Plan.

Zwitserleven heeft een stevig ontworpen crisisorganisatie waarmee zij slagvaardig kan optreden tijdens calamiteiten en crises. Met deze crisisorganisatie kan Zwitserleven de veiligheid van haar medewerkers en de continuïteit van haar bedrijfsvoering waarborgen.

Het geheel van maatregelen is vastgelegd in o.a. het Business Continuity Beleid, Business Impact Analyses, Noodplannen en Crisis Communicatieplannen. Deze plannen houden rekening met verschillende soorten crisissituaties zoals cyberaanvallen, datalekken maar ook een pandemie, zoals de huidige coronavirus crisis. Onderdeel van de crisisorganisatie is het frequent oefenen, opleiden en trainen van medewerkers aan de hand van verschillende scenario's.

In de huidige situatie komt het Crisis Management Team vanaf 11 maart dagelijks bij elkaar. Daarbij zijn Risk, IT, HR en de gehele Raad van Bestuur vertegenwoordigd. Met ingang van 16 maart werken in principe alle medewerkers vanuit huis. Onze kantoren blijven geopend voor medewerkers voor wie thuiswerken geen optie is. Omdat thuiswerken gebruikelijk is bij Athora, is onze infrastructuur er volledig op ingericht om alle collega's gelijktijdig te laten thuiswerken volgens de gebruikelijke hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen. Het ziekteverzuim wordt op dagbasis gemonitord en is op dit moment nog niet verhoogd.

Voor geheel Athora, waar Zwitserleven deel van uitmaakt, is een risicoanalyse gedaan gericht op mogelijke risico’s door Corona. Deze risicoanalyse zal iedere week geactualiseerd worden zodat we direct kunnen sturen op risico’s. Bij alle key-leveranciers is gecheckt of er een risico is dat hun processen die ze uitvoeren voor Zwitserleven gevaar lopen. Dat blijkt niet zo te zijn, hun continuïteit is gewaarborgd. Wij zien dan ook op dit moment geen risico’s voor de continuïteit van de Zwitserleven processen.

Zwitserleven is een financiële instelling die onder toezicht staat van diverse toezichthouders. Business Continuity is voor toezichthouders een belangrijk thema. Er zijn op dit moment vanuit de toezichthouders geen belangrijke bevindingen t.a.v. Business Continuity. Dat geeft een extra waarborg.