Aanpassing pensioen­regeling

Misschien denkt u aan het versoberen of aanpassen van de pensioenregeling voor uw werknemers en heeft u vragen hierover. Hieronder vindt u de antwoorden. Samen met uw adviseur of met uw Internal Accountmanager zoeken wij naar een passende oplossing.

Bekijk de mogelijkheden in een schema

Welke mogelijkheden heb ik om de pensioenregeling te versoberen?

Er zijn mogelijkheden om de premielast te verlichten, zoals de opbouw van ouderdomspensioen tijdelijk halveren, de regeling een aantal maanden helemaal stopzetten of de eigen bijdrage van de werknemers verhogen. Deze aanpassingen vereisen instemming van alle deelnemers en betekent meestal dat de pensioenregeling aangepast moet worden. Vraag uw adviseur of uw Internal Accountmanager naar de mogelijkheden.

Als de pensioenregeling wordt versoberd, wat betekent dit voor de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid?

We maken onderscheid tussen drie situaties:

1. Bestaande volledig premievrij gestelde pensioenverzekeringen
De pensioenverzekering is al premievrij gesteld en wordt door Zwitserleven betaald. Een versobering van de pensioenregeling heeft hier geen invloed op.

2. Bestaande gedeeltelijke premievrijstelling
Het deel van de pensioenverzekering dat al premievrij gesteld is en door Zwitserleven wordt betaald verandert niet door versobering van de pensioenregeling. Het deel dat de werkgever betaalt volgt de aanpassing van de pensioenregeling.

3. Toekomstige premievrijstellingen
Op dit moment zijn dit actieve deelnemers waarvoor een versobering van de pensioenregeling wordt doorgevoerd. Op het moment dat ze arbeidsongeschikt raken, is de vrijstelling mogelijk gebaseerd op de versoberde regeling. Hierbij wordt gekeken naar de pensioenregeling zoals die geldt op het moment dat Zwitserleven vaststelt dat de deelnemer recht heeft op premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.

Ik heb met mijn werknemers besproken om de pensioenregeling met terugwerkende kracht aan te passen. Kan dat?

Ja, het is mogelijk om in overleg met uw werknemers de pensioenregeling aan te passen. Helaas is het niet mogelijk om dit met terugwerkende kracht te doen. Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur of uw Internal Accountmanager.

Kan de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVA) over de pensioenopbouw op het oude niveau blijven?

Het in stand houden van de PVA-dekking over een hogere pensioenopbouw dan voor de versobering van toepassing was, is niet mogelijk. Als levensverzekeraar mogen wij slechts een dekking voor arbeidsongeschiktheid verzekeren op basis van de daadwerkelijke premiehoogte en als percentage van het inkomen van de deelnemer.