DGA BelegPensioen.

DGA BelegPensioen.

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) zoekt u een pensioen dat naadloos past bij uw persoonlijke situatie: een pensioen op maat. Het Zwitserleven DGA Beleg Pensioen is er speciaal voor u. U kunt uw oudedagsvoorziening naar uw eigen wensen inrichten en tegelijkertijd een aantal risico’s opvangen.

Voor wie?

Voor wie?

Voor de DGA die zijn oudedags­voorziening naar eigen wensen wil inrichten en tegelijkertijd een aantal risico's wil opvangen.

Kenmerken

  • Beschikbare premieregeling: u bepaalt de hoogte van de premie.
  • Pensioenpremie wordt belegd. Daarom staat de uiteindelijke hoogte van het op te bouwen pensioen­kapitaal niet vast.
  • Alle kosten worden apart in rekening gebracht.
  • Duidelijke communicatie: krijgt u online inzicht in de pensioenregeling.

Beschikbare premie­regeling

Het DGA Pensioen is een beschikbare premieregeling (oftewel premieovereenkomst) met beleggingen. U bepaalt zelf de hoogte van de premie voor uw pensioen. De hoogte van de beschikbare premie is afhankelijk van het salaris en uw leeftijd. Die premie ligt vooraf vast. Dus weet u vooraf waar u aan toe bent. Wij helpen u graag met het berekenen van de pensioenpremie voor de pensioenregeling.

Beleggen

U bepaalt of u het beleggen uit handen wilt geven aan Zwitserleven of dat u ook zelf kunt beleggen. Wilt u geen omkijken hebben naar de beleggingen? Dan kiest u voor HorizonBeleggen.  Wilt u zelf kunnen beleggen, dan kunt u ook kiezen voor ProfielBeleggen en VrijBeleggen.

Omdat de premie wordt belegd, is er geen garantie op het pensioenkapitaal. De hoogte van uw pensioenkapitaal is afhankelijk van de resultaten van de beleggingen.

Beschermd pensioen.

Kiest u voor het Zwitserleven DGA BelegPensioen dan is uw pensioen beschermd bij een onverhoopt faillissement. Het DGA Pensioen bouwt een pensioenkapitaal op op basis van de afgesproken premies en de behaalde rendementen tot u met pensioen gaat. Het kapitaal komt tot uitkering op de pensioendatum. Met dit kapitaal koopt u een ouderdoms- en een nabestaandenpensioen aan. De werkelijke hoogte van de pensioenen hangen af van de beleggingsresultaten en van tarieven op dat moment.

U kunt bovendien naar keuze voor uw partner en kinderen een goede nabestaandendekking ‘inbouwen’.

Nabestaanden­dekking.

Veel DGA’s maken gebruik van de model-pensioenbrieven van de belastingdienst. Hier is niets op tegen, maar overtuigt u zichzelf ervan dat wat in deze brief staat ook daadwerkelijk is afgedekt. Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat aan de nabestaanden vaak niet gedacht is. Dit risico kunt u tegen een geringe premie afdekken buiten de onderneming. Voor het nabestaandenpensioen vóór pensioendatum mag u namelijk geen reserve vormen binnen uw onderneming.

Tips.

Tips.

  • Als u een pensioenbrief heeft, bekijk dan of alle verplichtingen die hierin staan ook daadwerkelijk afgedekt zijn. Dus bijvoorbeeld ook het risico van overlijden of arbeidsongeschiktheid.
  • Over het salaris boven € 112.189 (2021) kunt u geen ‘gewoon' pensioen meer opbouwen.
Meer weten over het Zwitserleven DGA BelegPensioen?

Meer weten over het Zwitserleven DGA BelegPensioen?

Het is belangrijk om u goed te laten adviseren over uw pensioen. Zwitserleven werkt hiervoor al jaren samen met professionele, onafhankelijke adviseurs. U kunt eenvoudig een intermediair bij u in de buurt vinden, aan de hand van uw postcode.