Pensioenbrief DGA.

Als u als DGA kiest voor een echt pensioen, dan ontkomt u niet aan formele voorwaarden. Zijn er zaken niet goed geregeld, dan kan de Belastingdienst uw werkgeverspensioen als ‘onzuiver’ bestempelen en krijgt u mogelijk te maken met negatieve fiscale gevolgen.

Een belangrijk document dat uw werkgeverspensioen een wettige basis geeft, is de pensioenbrief. In de pensioenbrief wordt de toezegging van uw BV aan u vastgelegd. Maar voor u de pensioenbrief opstelt, is het goed te bekijken wat in de statuten van uw BV is vastgelegd over pensioen(opbouw).

Vaak is een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)-besluit nodig voor u met de opbouw van het werkgeverspensioen kunt beginnen. Het is belangrijk het besluit helder in de notulen vast te leggen en die notulen te bewaren. Vervolgens stelt u een pensioenbrief op.

Wat staat er in de pensioenbrief?

In de pensioenbrief legt u het volgende vast:

  • welke pensioenvormen u toezegt;
  • welk opbouwpercentage geldt;
  • wat uw pensioendatum is;
  • of u uw pensioen in eigen beheer regelt, alles verzekert of dat u een combinatie hebt gekozen;
  • of u de pensioenuitkeringen wel of niet indexeert en zo ja, hoe.

Brengt u uw DGA Pensioen bij Zwitserleven onder? Dan maken wij als service altijd een pensioenbrief op.

Tip Laat een pensioenbrief altijd (mede) opstellen door ervaren en deskundige adviseurs, bijvoorbeeld uw pensioenadviseur en uw accountant. Bedenk voor uzelf of u alle punten in de pensioenbrief ook echt wilt uitvoeren. Zijn de gevolgen van bepaalde punten niet te overzien, kies er dan voor ze niet op te nemen. Het kan u later wel veel geld kosten als zaken verkeerd, te ruim of niet zijn geregeld. Of omdat er toezeggingen worden gedaan waar u later spijt van krijgt omdat er onvoldoende middelen zijn om ze uit te voeren.

Tip Is de pensioenbrief klaar, laat deze dan - voor u start met uw werkgeverspensioen – goedkeuren door de Belastingdienst. Zeker als u uw pensioen in eigen beheer wilt opbouwen.