ZekerheidZwitch.

Een beschikbaar premiepensioen heeft veel voordelen, maar ook een nadeel: werknemers weten doorgaans pas op de pensioendatum hoe hoog hun pensioen is. En dat zorgt voor onzekerheid. Als enige pensioenuitvoerder in de markt heeft Zwitserleven hiervoor de oplossing: ProfielBeleggen met de ZekerheidZwitch. De ZekerheidZwitch is een innovatieve oplossing. Uw werknemer krijgt hiermee al voor de pensioendatum meer zekerheid en duidelijkheid over de hoogte van zijn pensioen op de pensioendatum!

Hoe werkt de ZekerheidZwitch?

Met de ZekerheidZwitch krijgen uw werknemers meer zekerheid en duidelijkheid over het te bereiken pensioen naarmate de pensioendatum nadert. Hierbij hebben we het pensioen in drie fases opgeknipt.

Tot 15 jaar voor pensioendatum

Tot 15 jaar voor de pensioendatum

De beleggingshorizon is nog lang. In deze periode wordt met iets meer risico belegd. Kiest uw werknemer voor HorizonBeleggen of ProfielBeleggen, dan verzorgt Zwitserleven de beleggingen. Het risico wordt maar beperkt afgebouwd.

Met VrijBeleggen kan uw werknemer kiezen uit Zwitserleven beleggingsfondsen. Uw werknemer moet zelf voorzichtiger gaan beleggen als hij dichter bij zijn pensioen komt. Dat gebeurt niet automatisch met VrijBeleggen.

15 jaar voor pensioendatum

15 jaar voor de pensioendatum

15 jaar voor de pensioendatum staat uw werknemer voor een belangrijke keuze. Er zijn een paar belangrijke vragen die hij zelf moet beantwoorden.

  1. Hoeveel zekerheid wil ik over de hoogte van mijn pensioen?
  2. Hoeveel beleggingsrisico wil ik nemen tot de pensioendatum?
  3. Wil ik na de pensioendatum ook beleggingsrisico nemen?

Met de antwoorden op deze vragen kan uw werknemer in deze belangrijke fase in zijn pensioencarrière een bewuste keuze maken over zijn pensioen. Wij helpen uw werknemer hierbij. Samen met uw adviseur informeren wij uw werknemer over de mogelijkheden en maken we inzichtelijk wat de gevolgen van zijn keuzes zijn.

Als uw werknemer zekerheid over de hoogte van zijn pensioen belangrijk vindt kan hij kiezen voor de ZekerheidZwitch. Vanaf 15 jaar voor de pensioendatum wordt dan iedere maand een deel van de beleggingswaarde verkocht. Hiermee wordt pensioen aangekocht. Dit pensioen is gegarandeerd en wordt na de pensioendatum maandelijks uitgekeerd. Zo krijgt uw werknemer naarmate de pensioendatum dichterbij komt steeds meer duidelijkheid en zekerheid over de hoogte van zijn pensioen. Hoeveel zekerheid, dat volgt uit het profiel van uw werknemer.

Enkele voor- en nadelen van de ZekerheidZwitch

De hoogte van het pensioen hangt voor een belangrijk deel af van de tarieven (rente is hierbij een belangrijke factor) op moment van aankoop van het gegarandeerde pensioen. En van de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden. Door het gespreid (maandelijks) aankopen van pensioen zijn uw werknemers minder afhankelijk van de rentestand op de pensioendatum. Als de rente daalt, is er meer pensioen dan als het pensioen in één keer op de pensioendatum wordt ingekocht. Wanneer de rente in de jaren vlak voor pensioendatum stijgt, kan het pensioen vanuit de ZekerheidZwitch echter lager zijn dan als het pensioen in één keer op de pensioendatum wordt ingekocht. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden. Leeft men steeds langer, dan is gespreid inkopen voordelig. Daalt de leeftijd waarop mensen gemiddeld overlijden, dan kan het beter zijn om te wachten met aankopen van het pensioen op de pensioendatum. De ontwikkeling van de rente en de gemiddelde leeftijd waarop mensen overlijden kan van invloed zijn op de hoogte van het pensioen op de pensioendatum.

Na pensioendatum

Na de pensioendatum

Op de pensioendatum kan uw werknemer kiezen uit verschillende opties. Direct een volledig gegarandeerd pensioen aankopen bijvoorbeeld. Een variabel pensioen (met doorbeleggen). Een hoog-laag pensioen. Of combinaties hiervan. Minimaal zes maanden voor de pensioendatum informeren wij uw werknemers over alle keuzemogelijkheden.

Heeft uw werknemer gekozen voor ProfielBeleggen met de ZekerheidZwitch en overlijdt hij voor de pensioendatum? Dan vervallen de ingekochte gegarandeerde uitkeringen, die voor de pensioendatum zijn aangekocht met een deel van de beleggingswaarde. Hierdoor is de waarde van de beleggingen bij overlijden lager. Wat resulteert in een lager partnerpensioen.

Cookies.

Zwitserleven.nl gebruikt verschillende cookies:

  • We maken onze website er sneller en gebruiksvriendelijker mee.
  • Zo hoeft u informatie in formulieren slechts één keer in te vullen en wordt bepaalde informatie niet onnodig vaak getoond.
  • U kunt social media functies gebruiken en advertenties zien die op uw interesses zijn afgestemd.

Een cookie is een klein tekstbestand zonder persoonlijke informatie.

Cookies zelf instellen


[X]

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje. Dit bestandje bevat een kleine hoeveelheid informatie. De belangrijkste functie van cookies is om de ene bezoeker van de andere te onderscheiden.
Wij plaatsen cookies op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon op het moment dat u de website bezoekt.

2. Waar gebruikt u cookies voor?

Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat u anders de website niet kunt gebruiken of om u een dienst of product te leveren waar u zelf om hebt gevraagd. Voor deze cookies is geen toestemming nodig. Andere cookies gebruiken wij om het gebruik van de website te analyseren of om de website op uw interesses af te stemmen. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming. Zie voor meer informatie ons privacy en cookie reglement.

3. Kan een cookie kwaad voor de werking van mijn computer?

Nee, een cookie kan geen kwaad en heeft niets te maken met computervirussen of andere kwalijke zaken.

4. Wat gebeurt er als ik cookies weiger?

Als u cookies weigert, gaat dit uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van de website. We kunnen dan niet meer zien hoe we de website voor u zouden kunnen verbeteren. Wel kunt u als u cookies weigert de website en uw eigen persoonlijke accounts op de website blijven bezoeken.

5. Voor welke websites geldt uw toestemming?

Uw toestemming geldt voor alle websites van Zwitserleven, behalve de websites waar een inlog voor nodig is. Voor deze websites kunt u apart toestemming geven. Ga daarvoor naar de betreffende website.

6. Hoe lang blijft een cookie op mijn computer staan?

Dat verschilt per cookie. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit. Andere blijven langer op uw computer staan. 

7. Ik heb al toestemming voor het plaatsen van uw cookies gegeven. Waarom wordt dit dan bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd?

Wij weten dat u toestemming hebt verleend door een cookie waarin dit staat op uw computer te plaatsen. Als u alle cookies van uw computer hebt verwijderd, wordt er echter opnieuw toestemming gevraagd.

8. Waar vind ik meer informatie over mijn privacy en over cookies?

In ons privacy en cookie reglement.

9. Vragen?

Neem dan contact op met Zwitserleven Afdeling Marketing, Postbus 5000, 1185 MD Amstelveen, 020 - 347 84 78 of per mail via internet@zwitserleven.nl.

Terug naar het cookie scherm

Nee, ik wil geen cookies Ja, ik ga akkoord met het gebruik van deze cookies
Privacy- en cookiereglement