RendementCorrectie.

De premie aanpassen aan de marktrente

De marktrente bepaalt de hoogte van de premie die u moet betalen voor het partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen voor uw werknemers. De marktrente fluctueert. Wij passen uw premie aan aan de marktrente. Dat noemen wij RendementsCorrectie. Als maatstaf voor de veranderende marktrente hanteren wij 20-jaars Euro Swap bidrente. Hoe dit werkt, ziet u hieronder.

Voorbeeld

Bij een marktrente van 0,5% is de RendementsCorrectie 34,5%. Bij een marktrente van 1,5% is deze 14,5%. Met dit percentage worden de premies voor het partner-, wezen- en nabestaanden­overbruggingspensioen verhoogd. Als u een voorstel ontvangt voor het Zwitserleven Nu Pensioen, is de correctie al in de tarieftabellen van dit voorstel verwerkt.

De hoogte van de RendementsCorrectie

MaandMarktrenteRendementsCorrectie Nu Pensioen
Mei 2018 1,53% 14,0%
April 2018 1,48% 14,8%
Maart 2018 1,62% 12,5%
Februari 2018 1,53% 14,0%
Januari 2018 1,46% 15,2%
December 2017 1,44% 15,5%
November 2017 1,48% 14,8%
Oktober 2017 1,5% 14,5%
September 2017 1,43% 15,7%
Augustus 2017 1,53% 14,0%
Juli 2017 1,46% 15,2%

De hoogte van de RendementsCorrectie is gekoppeld aan de actuele marktrente.

  • Het percentage RendementsCorrectie bepalen wij iedere eerste werkdag van de maand. Op het moment dat u akkoord gaat met ons voorstel wordt de definitieve RendementsCorrectie vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de marktrente van de maand dat wij de ondertekende uitvoeringsovereenkomst van u hebben ontvangen. De RendementsCorrectie staat vast voor het betreffende kalenderjaar. Ieder jaar bepalen wij het percentage opnieuw.
  • In uw offerte vindt u meer informatie over de RendementsCorrectie. En de wijze waarop de RendementsCorrectie voor uw contract wordt vastgesteld.

Rendementscorrectie voor Netto Pensioen

Verzekert u naast het Zwitserleven Nu Pensioen ook een Netto Pensioen voor werknemers die meer dan € 105.075 (2018) verdienen? En verzekert u voor die werknemers ook een netto partnerpensioen en een netto wezenpensioen? Hiervoor geldt dezelfde  RendementsCorrectie als voor het Zwitserleven Nu Pensioen.