Gesepareerd beleggingsdepot.

Bij een pensioencontract met een gesepareerd beleggingsdepot garandeert Zwitserleven de opgebouwde pensioenaanspraken van uw werknemers te allen tijde. De pensioenen lopen geen gevaar. Of het nu gaat om een welverdiend ouderdomspensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen, ook bij tegenvallende beleggingsresultaten krijgen uw werknemers hun pensioen gewoon uitgekeerd. Ook na het overlijden van uw werknemer ontvangt de achterblijvende partner een gegarandeerd nabestaandenpensioen.

Zeggenschap over uw pensioenvermogen

Wilt u zeggenschap hebben over uw pensioenvermogen en niet gebonden zijn aan een vaste rekenrente? Dan is een pensioencontract met een gesepareerd beleggingsdepot op basis van marktwaarde iets voor u. Dit is een verzekeringsoplossing waarbij zowel de beleggingen als de pensioenpremies en de pensioenverplichtingen zijn gebaseerd op marktwaarde. De risicoverzekeringen voor het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn wel gebaseerd op een vaste rekenrente. 

De premie die u betaalt voor de pensioenopbouw wordt belegd in een beleggingsdepot dat exclusief voor uw bedrijf of pensioenfonds wordt geopend. 
Bij een pensioenverzekering met een gesepareerd beleggingsdepot belegt u voor de opbouw van pensioenvermogen in beleggingsfondsen. Normaal gsproken zijn dat alleen de eigen fondsen van de verzekeraar. 
Met een gesepareerd beleggingsdepot kunt u ook beleggen in de fondsen van partijen waarmee Zwitserleven voordelige prijsafspraken heeft. Ook kunt u beleggen in beleggingsfondsen van andere vermogensbeheerders. 

Dus als uw voorkeur uitgaat naar een fonds van een andere vermogensbeheerder, dan kunnen wij in overleg dat beleggingsfonds opnemen in uw beleggingsdepot. 

Omdat Zwitserleven de uitkering van de pensioenen blijft garanderen, kunnen we wel beslissen om een vermogensbeheerder of fonds uit te sluiten.

Waardering op marktwaarde: de premie

Voor het vaststellen van de premie wordt elke maand naar de dan geldende marktrente gekeken. U betaalt dan ook de premie berekend op basis van de rente van de maand waarin deze verschuldigd is. Dit is uniek in de markt waar de marktrente doorgaans jaarlijks of zelfs voor de hele contractperiode wordt vastgesteld.

Voor de berekening van de basispremie wordt uitgegaan van de vaste rekenrente. Als de marktrente in een maand hoger is dan de vaste rekenrente, ontvangt u automatisch een korting op de premie.

Aansluiten bij uw doelstellingen

U kunt het garantiecontract op basis van marktwaarde grotendeels naar eigen wens invullen. Dat komt onder andere door de modulaire opbouw van de premie. De verschillende modules geven u de mogelijkheid om aan te sluiten bij uw financiële en strategische doelstellingen.

De premie bestaat uit de volgende componenten:

  • Een marktrentepremie
  • Een risicopremie voor het verzekeren van het nabestaandenpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Een bufferpremie in verband met het afdekken van beleggings- en verzekeringstechnische risico’s
  • Een eventuele opslag in verband met de ambitie om toeslagen op de pensioenen te verlenen

Is een gesepareerd beleggingsdepot geschikt voor u?

Pensioen is complex en vereist advies. Laat u daarom goed adviseren over uw pensioenregeling. Zwitserleven werkt hiervoor al jaren samen met professionele, onafhankelijke adviseurs. Zij kunnen u adviseren over pensioenoplossingen van verschillende aanbieders. Zoekt u een onafhankelijke adviseur? Vul dan uw postcode in in onze adviseur zoekfunctie 


U kunt ook terecht bij Zwitserleven voor advies over uitsluitend Zwitserleven oplossingen. Houd er rekening mee dat u kosten voor advies betaalt. Heeft u een aanvraag voor een afspraak gemaakt? Dan gaan we als volgt te werk:

  • Binnen 5 werkdagen nemen we contact met u op.
  • We inventariseren uw wensen. U kunt kiezen uit onafhankelijk advies van een externe adviseur of advies van Zwitserleven.
  • Kiest u voor een onafhankelijke adviseur? Wij helpen u een adviseur bij u in de regio te vinden.
  • Kiest u voor Zwitserleven? Dan maakt één van onze Zwitserleven pensioenspecialisten een persoonlijke afspraak met u.