De hoogte van de RendementsCorrectie.

De hoogte van de RendementsCorrectie is gekoppeld aan de actuele marktrente.

  • Het percentage RendementsCorrectie Vast wordt iedere eerste werkdag van de week vastgesteld. En is geldig tot en met de zondag daarna. Op de dag dat u akkoord gaat met ons voorstel wordt de definitieve RendementsCorrectie Vast vastgesteld. Hiervoor gebruiken we de marktrente van de week dat u akkoord gaat. De RendementsCorrectie Vast staat vast  voor de duur van de overeenkomst.
  • Bij RendementsCorrectie Variabel wordt maandelijks op de laatste werkdag van de voorgaande maand het percentage vastgesteld. De RendementsCorrectie Variabel kan dus elke maand anders zijn.
  • In uw offerte vindt u meer informatie over de RendementsCorrectie. En de wijze waarop de RendementsCorrectie wordt vastgesteld.

De marktrente voor de RendementsCorrectie Vast en Variabel in het Zwitserleven i-Pensioen wordt vastgesteld op basis van de 20-jaars Euro Swap bidrente.  Bij het vaststellen van de RendementsCorrectie Vast kijken we onder andere naar de gemiddelde leeftijd van de deelnemers in de pensioenregeling. 

Offertes na 6 juni 2017

De grafiek hieronder is geldig voor offertes die u heeft afgesloten na 6 juni 2017.

* Gemiddelde leeftijd werknemers alleen van toepassing bij RendementsCorrectie Vast.

Offertes tot 20 juni 2017

De grafiek hieronder is geldig voor offertes die u heeft laten maken vóór 20 juni 2017.

* Gemiddelde leeftijd werknemers alleen van toepassing bij RendementsCorrectie Vast.