Wanneer sluit u huwelijkse voorwaarden af?

Wanneer?
Huwelijkse voorwaarden kunt u het beste vóór het huwelijk afsluiten. Na het huwelijk uw huwelijkse voorwaarden wijzigen of alsnog huwelijkse voorwaarden opstellen is mogelijk, maar ingewikkelder. De voorwaarden moeten worden vastgelegd in een notariële akte. De huwelijkse voorwaarden zijn pas geldig vanaf het moment dat het huwelijk is gesloten.

Hoe?
Huwelijkse voorwaarden moeten door een notaris worden opgemaakt, anders zijn ze ongeldig. De akte wordt meestal bij de rechtbank ingeschreven in het openbaar huwelijksgoederen­register en kan door iedereen die daar bij de griffier om vraagt, worden ingezien. Dit is van belang als u afspraken onderling maakt die ook gelden voor derden.

De meest voorkomende soorten huwelijkse voorwaarden zijn:

1. Koude uitsluiting
U bezit samen geen eigendommen of inkomens. Er valt dan ook niets met elkaar te verrekenen.

2. Beperkte gemeenschap
U heeft gemeenschappelijke bezittingen (zoals de inboedel), maar ook een privédeel.

3. Verrekeningsbeding
Wordt ook wel warme uitsluiting genoemd. Door middel van een verrekenbeding verdeelt u alles wat er aan salaris binnenkomt. Meestal in twee gelijke delen, maar een andere verdeling is ook mogelijk. De twee meest voorkomende soorten verrekenbedingen:

  • Jaarlijks verrekenbeding
    Aan het eind van elk jaar wordt alles dat over is van uw inkomens samengevoegd en vervolgens in tweeën gedeeld – of anders, als u dat heeft afgesproken. De huishoud­kosten worden naar inkomen verrekend; de minst verdienende partner krijgt daardoor een vordering op de ander, die in geld moet worden uitbetaald. Een gezamenlijke rekening voor het huishouden, waarop u beiden geld storten, is dan ook het handigst. Aan het eind van het jaar moet u het saldo verdelen. Het grootste probleem van een verrekenbeding is dat veel echtparen vergeten de verrekening uit te voeren. Doet u dat niet jaarlijks, dan heeft het consequenties bij overlijden of echtscheiding; alles moet alsnog verrekend worden.

  • Finaal verrekenbeding 
    Het vermogen wordt aan het einde van het huwelijk afgerekend alsof u in gemeenschap van goederen was getrouwd. Dit wordt vaak gedaan als u tijdens het huwelijk wel uw bezittingen wilt scheiden, maar ze daarna eerlijk wilt verdelen.