Scheiden: hoe?

Een huwelijk kan om ontelbare redenen mislopen. Maar een scheiding gaat meestal op een van de volgende manieren. Welke u kiest, hangt af van de omstandigheden en de belangen van de partners. 

U bent het helemaal met elkaar eens 
In dat geval kunt u ook samen een advocaat of een notaris nemen. Die stelt het echtscheidingsconvenant op en dient namens u beiden het echtscheidingsverzoekschrift in bij de rechtbank. Dit is verreweg de goedkoopste, gemakkelijkste en snelste manier om te scheiden. 

U bent het grotendeels eens 
Als u elkaar respecteert, maar het niet over alles eens zijn, kunt u mediation overwegen, oftewel bemiddeling. Dit is een scheidingsvorm waarbij u samen probeert om in onderling overleg tot een oplossing te komen, onder leiding van een onafhankelijke scheidingsbemiddelaar. Hij of zij houdt jullie beider belangen in het oog en legt de afspraken vast. Let op: werk altijd met een bemiddelaar die advocaat is en aangesloten bij de vFas. Kijk op de website voor meer informatie.

U bent het een beetje met elkaar eens 
Overweeg dan een zogenaamde overlegscheiding. Dat is een nieuwe vorm van scheiden, waarbij u niet tegenover elkaar staat, maar naast elkaar. Het grote verschil met mediation is dat ieder van u bij de overlegscheiding wordt ondersteund door een eigen advocaat en een gezamenlijk team van professionals voor emotionele, fiscale en/of financiële zaken. 

U kunt het totaal niet eens worden 
In dit geval neemt u ieder een eigen advocaat die alleen voor uw eigen belangen opkomt en u begeleidt. Hopelijk komt u gaandeweg samen tot een compromis. Dan kunnen de advocaten een echtscheidingsconvenant opstellen en een gezamenlijk verzoekschrift tot scheiding indienen bij de rechtbank. Als u het helemaal niet eens wordt, dient een van beiden het scheidingsverzoekschrift in bij de rechtbank en krijgt de ander de tijd om een verweerschrift in te dienen. Dan volgen een of meerdere zittingen bij de rechtbank, waarbij ieder zich laat vertegenwoordigen door een eigen advocaat. De rechter zal zich beraden en een uitspraak doen.