Hoe wordt de alimentatie berekend?

Als u gaat scheiden, is de meest verdienende of meest vermogende partner onderhoudsplichtig tegenover zijn of haar ex-partner (partneralimentatie) en de kinderen (kinderalimentatie). 

Of er alimentatie betaald moet worden en hoeveel, is afhankelijk van twee zaken:

  • De behoefte van degene die de alimentatie ontvangt.
  • De draagkracht van degene die de alimentatie betaalt.

Welk bedrag van deze twee het laagst uitvalt, verhoogt over het algemeen de alimentatie die de meest verdienende partner moet betalen. Het bedrag wordt elk jaar op 1 januari aangepast met een percentage dat de Minister van Justitie vaststelt. Dat kan naar boven of naar beneden, afhankelijk van persoonlijke omstandigheden; bijvoorbeeld als ontvanger in de tussentijd meer gaat verdienen of als er extra kosten worden gemaakt voor de kinderen. Dit geldt zowel voor partner- als voor kinderalimentatie. Uw advocaat kan een verzoek tot wijziging indienen bij de rechtbank.

Regels voor het onderhoud van partner en kinderen

Partneralimentatie
Om de behoefte van de ontvangende partner te bepalen, heeft de Hoge Raad een regel gemaakt: 60% van het netto gezinsinkomen tijdens het huwelijk, min de eigen inkomsten en de kosten voor de kinderen. Ook wordt de verdiencapaciteit meegenomen; van de ontvangende partner wordt een eigen inkomen verwacht als de kinderen groot genoeg zijn, of als de ontvangende partner een goede opleiding en/of werkervaring heeft.

Partneralimentatie stopt in principe na twaalf jaar. Als het huwelijk korter duurde dan vijf jaar, of als er geen kinderen zijn, hoeft er alleen alimentatie te worden betaald voor dezelfde periode als het huwelijk heeft geduurd. Partner­alimentatie kan ook in een keer worden afgekocht. De partner­alimentatie stopt ook door hertrouwen, geregistreerd partnerschap, samenwonen of overlijden van de ex-partner.

Kinderalimentatie
Het Nibud heeft tabellen gemaakt om te berekenen hoeveel kinderen nodig hebben op basis van hun leeftijd, het netto inkomen en de gezinssamenstelling. U bent als meest verdienende ex-partner onderhoudsplichtig voor je kinderen tot ze 21 jaar zijn of in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Deze plicht geldt voor alle ouders, dus ook voor stief- en adoptieouders, voogden, enzovoort. Vanaf de 18e verjaardag wordt de kinderalimentatie rechtstreeks betaald aan het kind.

U bent verplicht om een kind dat ‘behoeftig’ blijft, zoals bijvoorbeeld door een handicap, ook na zijn of haar 21e jaar financieel te steunen. Studeert uw kind, dan moet u hem of haar financieel de gelegenheid geven om de studie binnen een redelijke termijn af te maken.