Hoe verdeelt u het pensioen?

Maartens verhaal is herkenbaar voor de meeste mensen die uit elkaar gaan na een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Los van alle emotionele rompslomp, zijn er ook financiële gevolgen. Hoe moet u bijvoorbeeld uw pensioen verdelen? 

Na een scheiding heeft u in principe recht op de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. Dit pensioendeel wordt uitbetaald vanaf het moment dat uw ex-partner met pensioen gaat tot het moment dat hij of zij overlijdt. Als uw ex-partner eerder overlijdt, heeft u normaal gesproken nog recht op bijzonder partnerpensioen, ook al bent u niet meer met hem of haar getrouwd. De verdeling van het pensioen bij een scheiding, pensioenverevening genaamd, gebeurt volgens de wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (VPS), waarin is vastgelegd dat u altijd wettelijk aanspraak kunt maken op een deel van het pensioen van de (ex-)partner. Regelt u niets, dan geldt deze wet.

Ieder zijn deel?
U kunt op vier manieren met uw pensioen omgaan bij een scheiding:

1. Als u niets afspreekt over de verdeling van het ouderdomspensioen, krijgt ieder de helft van het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

2. Een andere verdeling afspreken van het ouderdomspensioen kan natuurlijk ook, bijvoorbeeld 60% voor de ene ex-partner en 40% procent voor de andere. Ook kunt u met elkaar overeen komen dat u het ouderdomspensioen verdeelt dat is opgebouwd vóór het huwelijk of het geregistreerd partnerschap. In die periode woonden jullie misschien nog samen zonder iets op papier te hebben vastgelegd. Een nieuwe partner kan in de toekomst zijn/haar rechten overdragen aan de ex-partner.

3. Afzien van elkaars pen­sioenrechten is ook een mogelijkheid. Dat kan een oplossing zijn als beide ex-partners bijvoorbeeld een vrijwel gelijkwaardige pensioen­regeling hebben. De pensioenuitvoerder kan het ouderdomspensioen rechtstreeks uitkeren aan u en aan uw ex-partner.

4. Een pensioenconversie is eveneens mogelijk, met als voorwaarde dat de pensioenmaatschappij daarmee instemt. Bij een pensioenconversie wordt de helft van het ouderdomspensioen, opgebouwd tijdens het huwelijk, en het volledige recht op nabestaandenpensioen, opgebouwd tot de datum van echtscheiding, omgezet in een eigen pensioen voor de partner die het niet zelf heeft opgebouwd. Na de conversie hebben de beide ex-partners dan ieder hun eigen pensioen. Op deze manier maakt het niet uit of uw ex-partner nog in (jouw) leven is. U ontvangt het ouderdomspensioen op de eerste dag van de maand dat u de pensioen­gerechtigde leeftijd bereikt. Een nadeel van conversie is dat als de deelnemer overlijdt, er geen uitkering van partnerpensioen is voor de ex-partner. Houdt hier bij de keuze rekening mee.

Leg het vast 
Welke mogelijkheid voor verdeling u ook kiest, het is belangrijk om dit vast te leggen. De Rijkoverheid heeft hiervoor het formulier ‘Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' opgesteld. Zorg ervoor dat dit formulier binnen 2 jaar na de scheidingsdatum bij Zwitserleven binnen is.