Beleggerprofiel VrijBeleggen

 Click here for English

U heeft via uw werkgever een pensioen­regeling waarbij de premie wordt belegd. Hierbij is gekozen voor het beleggerprofiel VrijBeleggen. Op deze pagina leest u wat dit betekent voor u.

Bij VrijBeleggen draagt de werknemer zelf de verantwoordelijkheid voor de samenstelling van de beleggingen. Wij bepalen het beleggerprofiel aan de hand van de ingevulde vragenlijst, maar de werknemer heeft wel de vrijheid om af te wijken bij de keuze van de beleggingen. De werknemer bouwt zelf het risico van de beleggingen af. Jaarlijks informeert Zwitserleven werknemers of de beleggingen overeenstemmen met het profiel en de resterende looptijd tot de pensioendatum.

Wat doet VrijBeleggen voor de werknemer?

  • Online vaststellen van het beleggerprofiel.
  • Jaarlijkse toets van de beleggingen.
  • Ruime keuze uit beleggingsfondsen.
  • Keuze uit RendementsGarantie of Variabele Rente.

Hoe werkt VrijBeleggen?

close

De werknemer bepaalt zelf hoe hij belegt.

Bij Nu Pensioen heeft de werknemer keuze uit Zwitserleven- en iSharesfondsen. Bij het Zwitserleven Exclusief Pensioen kan de werknemer daarnaast ook kiezen voor ASN fondsen. De werknemer kan zelf online orders opgeven om de beleggingsportefeuille aan te passen. Als hij het risico van de beleggingen wil wijzigen moet hij zelf de beleggingsmix aanpassen. De afbouw van het risico richting de pensioendatum gebeurt niet automatisch.

Het beleggerprofiel biedt de werknemer houvast voor de samenstelling van de beleggingsmix. Als de werknemer bijvoorbeeld een Defensief profiel heeft, kan hij minder in aandelenfondsen beleggen. Zwitserleven toetst de beleggingen minimaal 1x per jaar aan het beleggerprofiel. Uiteraard informeren wij de werknemer hierover, waarna hij zelf besluit of hij de beleggingen aanpast.

Bij VrijBeleggen is het noodzakelijk dat de werknemer alert is op koerswijzigingen die de uiteindelijke pensioenuitkering kunnen beïnvloeden. Deze optie is vooral interessant voor mensen die een gedegen kennis van beleggen hebben en zelf graag de beurs in de gaten houden. VrijBeleggen betekent dat de werknemer zelf bepaalt hoe hij belegt.

Extra beleggingsmogelijkheden.

Bij Nu Pensioen kan de werknemer kiezen voor Variabele Rente. Dit biedt u een variabele rente die is gekoppeld aan Nederlandse staatsleningen met een looptijd van 3 tot 5 jaar. Uw werknemer kan zijn geld altijd weer gratis switchen naar een aandelen- of obligatiefonds binnen Zwitserleven Nu Pensioen.

Let op!

Beleggen met pensioengeld is altijd risicovol! Het pensioen is niet gegarandeerd. Dit geldt voor alle beleggingsvormen.