Wat kan ik met mijn 'kleine' pensioen?

Uw pensioenregeling kan uit meerdere (kleine) pensioenen bestaan. Een klein pensioen is niet altijd een ‘zinloos’ pensioen. U heeft verschillende mogelijkheden met uw kleine pensioen.

Waardeoverdracht

Bent u ná 1 januari 2015 in dienst getreden bij uw huidige werkgever? En bouwt u daar pensioen op? Dan kunt u de pensioenuitvoerder van uw huidige werkgever verzoeken om waardeoverdracht van uw pensioen

Pensioen samenvoegen op pensioendatum

Heeft u op uw pensioendatum meerdere beleggings- of kapitaalverzekeringen bij verschillende pensioenuitvoerders? En hebben deze dezelfde pensioendatum? Dan kunt u deze samenvoegen en door één pensioenuitvoerder laten uitkeren. Zo maakt u van meerdere kleine pensioenen een groter pensioen.

NB: Wilt u pensioen van verschillende pensioenuitvoerders samenvoegen? Dat kan alleen een onafhankelijk pensioenadviseur voor u doen. Voor een adviseur in uw buurt vult u uw postcode in bij de adviseur zoekfunctie.

Afkoop op pensioendatum

Voldoet uw pensioen op de pensioendatum aan de norm voor klein pensioen? Dan heeft u de mogelijkheid om uw pensioen af te kopen. Afkoop is toegestaan als uw jaarlijks pensioen niet hoger is dan € 474,11 per jaar (cijfer 2018*).

*Ieder jaar bepaalt de wetgever opnieuw het maximale afkoopbedrag.