Pensioen: wat krijgt u en wat krijgen de kinderen?

Pensioen: wat krijgt u en wat krijgen de kinderen?

Het dagelijks leven weer oppakken na het overlijden van een partner, valt niet mee. Met een goed pensioen gaat het leven in elk geval financieel door. U hoeft niet plotsklaps te verhuizen naar een goedkopere woning of uw hobby op te geven.

Anne heeft een tegenvaller: ze ontvangt 70% van het pensioen dat Dick had opgebouwd op het moment van zijn overlijden. Dit is natuurlijk veel minder dan het pensioen dat ze zouden hebben gekregen als Dick wél tot zijn pensioendatum had kunnen doorwerken. Als Anne haar inkomsten en uitgaven op een rijtje heeft gezet, wordt duidelijk dat ze met dit tegenvallende pensioen een baantje zal moeten zoeken voor een paar dagen per week – als ze tenminste het leven wil blijven leiden dat ze nu heeft.

Jammer dat zij en haar echtgenoot zich dit niet hebben gerealiseerd voor Dicks overlijden. In dat geval hadden ze zich vrijwillig kunnen bijverzekeren voor extra overlijdenspensioen. Er zijn veel verschillen in pensioenen en dus ook in de hoogte van het pensioen dat u ontvangt als uw partner overlijdt. Een werkgever kan bijvoorbeeld ook een pensioen afsluiten voor zijn werknemers dat bij vroegtijdig overlijden als basis het pensioen heeft dat de werknemer zou hebben opgebouwd als hij of zij de pensioenleeftijd wel had bereikt. Uit het pensioenoverzicht blijkt hoe het in uw geval zit met de dekking. Als u nog vragen hebt, bel dan met Zwitserleven. De specialisten die daar werken, helpen u graag.

Soms heeft u het overlijden van uw partner ook recht op de nabestaandenuitkering van de staat, de zogenaamde ANW-uitkering. Kijk op de site van de Sociale Verzekeringsbank of u hiervoor in aanmerking komt. Aanvragen van de ANW-uitkering kan bij dezelfde instelling.

Wilt u de erfenis?
U kunt een erfenis als volgt aanvaarden of verwerpen:

  • Zuiver aanvaarden
    Dat wil zeggen: u neemt de erfenis in zijn geheel aan.
  • Beneficiair aanvaarden
    U krijgt de kans om te inventariseren of er meer schulden zijn dan bezittingen. In dat eerste geval kunt u de erfenis beter verwerpen, anders draait u voor de schulden van de overledene op. Beneficiair aanvaarden moet altijd bij de rechtbank.
  • Verwerpen
    Hiervoor moet u ook naar de rechtbank.

Wat krijgen de kinderen?
De kinderen krijgen ieder een wezen­pensioen tot ze 18 of 21 jaar zijn. Meestal is dat 14% van het ouderdomspensioen. In het pensioenreglement kunt u lezen hoe het wezenpensioen is opgebouwd. Als beide ouders overlijden, ontvangen de kinderen meestal 28% van het ouderdomspensioen tot ze 18 of 21 jaar zijn. Als de kinderen studeren of een handicap hebben, loopt dat pensioen in veel gevallen zelfs nog langer door. Ook wezen kunnen in aanmerking komen voor de ANW-nabestaandenuitkering. 

Rekensom
Over het pensioen dat Anne krijgt na het overlijden van Dick hoeft ze geen erfbelasting te betalen. De waarde van het pensioen wordt wel afgetrokken van het bedrag waarover geen belasting betaald hoeft te worden, vanwege die vrijstelling voor partners.

Zo berekent u de waarde van het pensioen: De pensioenmaatschappij geeft de jaarlijkse uitkering van het pensioen op. Vermenigvuldig de jaaruitkering van het pensioen met de factor die bij uw leeftijd hoort (zie tabel hieronder) en u heeft de waarde van het pensioen. Haal van deze waarde 30% af vanwege de zogenaamde latente inkomstenbelasting en deel het bedrag door twee (de helft van het pensioen is namelijk al van uzelf). De uitkomst hiervan trekt u van de vrijstelling af.

Leeftijd van de ontvanger van het pensioen Factor
Jonger dan 20 jaar 16
20 - 30 jaar 15
30 - 40 jaar 14
40 - 50 jaar 13
50 - 55 jaar 12
55 - 60 jaar 11
60 - 65 jaar 10
65 - 70 jaar 8
70 - 75 jaar 7
75 - 80 jaar 5
80 - 85 jaar 4
85 - 90 jaar 3
90 jaar en ouder 2