Pensioen en vermissing.

Pensioen en vermissing.

Mensen die naasten missen zonder te weten wat er met hen aan de hand is, het komt weinig voor in Nederland. Maar de impact is enorm. Zwitserleven en Reaal ondervonden het vorig jaar, dat heeft ons doen realiseren dat informatie en tips delen over het onderwerp vermissing erg waardevol is. Op de eerste plaats voor iemand die te maken heeft met langdurige vermissing van een naaste. Om te helpen met praktische zaken in een hele moeilijke periode. Maar ook voor werknemers van bedrijven, instellingen en de overheid die vragen krijgen van achterblijvers. Hopelijk draagt meer kennis bij aan meer inlevingsvermogen en begrip. En misschien inspireert het bedrijven en instellingen om betere en snellere oplossingen te creëren voor de problemen waar achterblijvers tegenaan lopen.  

Belang van snel en doordacht handelen
Zodra het vermoeden bestaat dat iemand vermist is, moet snel worden gehandeld. Hoe sneller een zoektocht wordt ingezet, hoe groter de kans op het in goede gezondheid terugvinden van de vermiste persoon. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 16.000 personen vermist. Gelukkig is bij ongeveer 80 procent van de gemelde vermissingen binnen één tot twee dagen duidelijk waar de vermiste persoon is. Dat geldt in 90 procent van de gevallen na een week. Daarom zijn de politie en allerlei hulpdiensten soms terughoudend om direct actie te ondernemen.

Langdurige vermissing
Honderden personen per jaar worden na een week nog steeds vermist. De politie zoekt dan meestal niet meer heel actief. De kans dat de persoon dan nog in de buurt is wordt namelijk steeds kleiner. Neem contact op met levensverzekeraars en pensioenfondsen en vraag om speciale behandeling van en een vast contactpersoon voor een eventueel voorlopig uitkeringstraject
Sommige pensioenfondsen en levensverzekeraars hebben al een speciaal beleid bij vermissing. Het Verbond van Verzekeraars adviseert de aangesloten leden (verzekeraars) een apart team in te richten wanneer een achterblijver zich meldt. Op basis van maatwerk kan dan snel worden nagedacht aan een (tijdelijke) oplossing.

Levenloos lichaam binnen een jaar teruggevonden
Stel dat de vermiste persoon wordt teruggevonden, maar levenloos. Dan ontstaat de vreemde situatie dat de persoon wordt geacht te zijn overleden op de datum dat het levenloze lichaam werd teruggevonden. In de praktijk veroorzaakt het terugvinden van een vermist lichaam binnen een jaar vaak een afwijzing van de claim of een lagere uitkering.

De datum dat een lichaam wordt teruggevonden wordt vermeld in een politierapport en overgenomen door de gemeente in de BRP. De BPR levert belangrijke  informatie aan pensioenfondsen en levensverzekeraars. Onder andere de datum van overlijden. Levensverzekeraars, uitvaartverzekeraars en pensioenfondsen gaan voor het bepalen van een recht op uitkering veelal uit van de overlijdensdatum zoals opgenomen in de BRP. Die datum wordt in dit soort situaties echter nooit met terugwerkende kracht geregistreerd. Dan wordt niet uitgegaan van de vermoedelijke datum van overlijden, maar van de datum waarop de vermiste persoon wordt teruggevonden. Op die datum is in veel gevallen het arbeidscontract van de vermiste persoon ontbonden of is bijvoorbeeld door achterstallige premies de verzekering stopgezet of door het verloop van de tijd de uitkering verlaagd.

Zwitserleven en Reaal hebben dit aan de hand gehad in 2014. Zij tonen zich bereid in dit soort situaties uit te gaan van een datum van vermoedelijk overlijden als deze bekend is of kan worden geschat. Andere verzekeraars lijken dat beleid desgevraagd te volgen.  

De rol van de politie en hulpdiensten
Zodra het vermoeden bestaat dat iemand vermist is, moet zo snel mogelijk aangifte worden gedaan bij de politie. De politie toetst eerst of er sprake is van een vermissing, koppelt er vervolgens een categorie aan en maakt dan een keuze tussen de volgende drie reacties:

  • Afwachten als de situatie (nog) niet ernstig lijkt te zijn
  • De melding registreren en verspreiden
  • Direct in actie komen

Wat achterblijvers zelf kunnen doen
Vraag de politie, ook als die zelf niet direct in actie komt, wat u zelf kunt doen. Dat hangt vaak af van de tijd die is verstreken sinds de vermissing en de wijze van vermissing. Zorg er voor dat u goed bereikbaar blijft. Voorkom langdurige telefoongesprekken of doe dat dan met een andere (mobiele) telefoon om zo uw eigen toestel vrij te houden voor inkomende gesprekken. Zorg dat bij uw afwezigheid iemand in huis is om telefoongesprekken aan te nemen of schakel door naar een ander nummer of stel een antwoordapparaat in.