Kan ik mijn kleine pensioen afkopen?

Nee, Zwitserleven werkt niet mee aan individuele afkoopverzoeken van klein pensioen vóór pensioendatum.

Staatssecretaris Klijnsma informeerde in januari 2017 de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen. Zij vindt het van belang dat kleine pensioenaanspraken hun pensioenbestemming behouden. Werknemers met kortlopende dienstverbanden worden vanwege die kortlopende dienstverbanden steeds geconfronteerd met afkoop van hun klein pensioen. Het voorstel op hoofdlijnen:

  • Voor nieuwe kleine pensioenen vervalt het huidige recht van pensioenuitvoerders om kleine pensioenen af te kopen. Hiervoor in de plaats komt het recht voor alle uitvoerders om – zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer – kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder waar de deelnemer actief opbouwt. Uitvoerders die kiezen om mee te doen aan het systeem mogen op vrijwillige basis ook bestaande kleine pensioenen overdragen.
  • Alle uitvoerders moeten inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen accepteren.

Hele kleine pensioenen vervallen wel
Omdat de kosten van de administratie van hele kleine pensioenen niet in verhouding staan tot het belang van deze pensioenaanspraken, wil Klijnsma deze hele kleine rechten laten vervallen. Haar gedachten gaan ernaar uit om die grens voor premieovereenkomsten te stellen op een afkoopwaarde van € 14 en bij uitkeringsovereenkomsten op een levenslange uitkering van € 2 bruto per jaar.

De wet zou op 1 januari 2018 van kracht moeten gaan.

Voor meer informatie met betrekking tot afkoop klein pensioen voor pensioendatum verwijzen wij u graag naar Pensioenwet artikel 66.