Hoe werkt waardeoverdracht?

Waardeoverdracht houdt in dat u pensioen van uw vorige werkgever overdraagt naar het pensioen van uw nieuwe werkgever. Na waardeoverdracht wordt het pensioen bij uw nieuwe werkgever verhoogd. Hoeveel dit is hangt af van de waarde van uw oude pensioen.

Uw verzoek tot waardeoverdracht is geheel vrijblijvend. U hoeft dus niet direct te beslissen of waardeoverdracht de juiste keuze is. U krijgt eerst een offerte.

Uit welke stappen bestaat waardeoverdracht?

Soms kan het lang duren voordat een waardeoverdracht is afgerond. Dit komt door de verschillende stappen die moeten worden doorlopen. Al deze stappen hebben wel een maximale (wettelijke) termijn. Is Zwitserleven uw nieuwe pensioenuitvoerder? Houdt u dan rekening met de volgende stappen:

Stap 1 – Aanvraag waardeoverdracht
U vraagt waardeoverdracht aan bij uw nieuwe werkgever of Zwitserleven. Binnen een maand vragen wij de gegevens van uw pensioen bij de oude pensioenuitvoerder op.
Lees ook: Hoe vraag ik waardeoverdracht aan?

Stap 2 – Opgave oude pensioenuitvoerder
Uw oude pensioenuitvoerder stuurt ons een opgave met de waarde van het pensioen dat u daar heeft opgebouwd. Hiervoor heeft hij 2 maanden de tijd.

Stap 3 – Offerte waardeoverdracht
Na ontvangst van de opgave maken wij een offerte voor waardeoverdracht. Hiervoor hebben wij 2 maanden de tijd. U leest in deze offerte hoeveel pensioen u krijgt bij Zwitserleven voor het pensioen van uw oude werkgever.
Let op! Onderteken niet zomaar de offerte. Waardeoverdracht is niet altijd een voordeel.
Lees ook: Is waardeoverdracht altijd verstandig?

Stap 4 – Akkoord met offerte
Bent u akkoord met de waardeoverdracht? Onderteken dan de offerte. En stuurt u deze dan binnen 2 maanden terug aan Zwitserleven. Liever digitaal terugsturen? Scan uw offerte en kies voor uploaden via onze website.

Stap 5 – Definitieve waardeoverdracht
Na uw akkoord gaan wij de oude pensioenuitvoerder vragen om de waarde van uw pensioen aan ons over te maken. Hiervoor hebben we een maand de tijd.

Stap 6 – Afronding waardeoverdracht
Uw oude pensioenuitvoerder heeft 10 werkdagen de tijd om de waarde van uw pensioen aan ons over te maken. Na ontvangst van de waarde verwerken wij de waardeoverdracht in uw pensioen. U ontvangt van ons dan een gewijzigde pensioenpolis.