Welke communicatie kunt u verwachten?

Het is bijna zover: uw pensioendatum nadert! Een belangrijk moment in uw leven. Als u met pensioen gaat, stopt het salaris van uw werkgever. In plaats van salaris ontvangt u AOW en ouderdomspensioen.

Wat kunt u van Zwitserleven verwachten?
Dit is afhankelijk van de pensioenregeling die u via uw werkgever bij Zwitserleven heeft. Grofweg zijn dit er twee:

  • Pensioenregeling met een gegarandeerd pensioen
  • Pensioenregeling op basis van beleggingen of kapitaal

Download de algemene polisvoorwaarden.

Gegarandeerd pensioen

Pensioenregeling met een gegarandeerd pensioen

Als op uw pensioenoverzichten een gegarandeerd pensioen wordt genoemd, bent u zeker van dit pensioen. De hoogte van uw pensioenuitkering is al bekend en vindt u terug op uw Uniform Pensioen Overzicht (UPO).

Brief
Heeft u een pensioenregeling met een gegarandeerd pensioen? Dan ontvangt u zes maanden voor uw pensioendatum een brief en een formulier persoonsgegevens en loonheffing.In deze brief leest u meer over de hoogte en de ingangsdatum van uw pensioen. Naast de brief ontvangt u een formulier.

Formulier persoonsgegevens
Op dit formulier staan vragen over uw persoonlijke situatie en op welke bankrekening wij uw pensioen mogen overmaken.

U heeft ook een aantal keuzes wat betreft uw pensioen. Uw pensioen kunt u hiermee aanpassen aan uw persoonlijke situatie. De keuze die u maakt, geeft u ook door via dit formulier. Wij raden u aan om de keuzes die u wilt maken vooraf te bespreken met een pensioenadviseur. Heeft u nog geen adviseur, dan helpen wij u graag met een adviseur bij u in de buurt.

Beleggingen of kapitaal

Pensioenregeling op basis van beleggingen of kapitaal

Als u een kapitaal of een beleggingswaarde ontvangt, koopt u met dit bedrag uw pensioen aan. De hoogte van uw kapitaal of beleggingswaarde is pas definitief bekend op uw pensioendatum.

Met dit bedrag kunt u bij Zwitserleven of bij een andere verzekeraar een pensioen kopen. Hoeveel pensioen u dan kunt kopen, weten we nu nog niet. Dit hangt onder andere af van de rente op het moment dat u het pensioen koopt.

Brief
Heeft u een pensioenregeling op basis van beleggingen of kapitaal? Dan ontvangt u van ons zes maanden voor uw pensioendatum een brief. Vier weken voor uw pensioendatum ontvangt u een voorstel. In deze brief leest u meer over de opgebouwde waarde en de ingangsdatum van uw pensioen.

Voorstel
Aanvullend ontvangt u van ons zes weken voor uw pensioendatum een voorstel van Zwitserleven voor een Direct Ingaand Pensioen. In dit voorstel leest u:

  • de hoogte van de pensioenuitkering die u van Zwitserleven kunt ontvangen
  • wat uw nabestaanden ontvangen als u komt te overlijden

Dit voorstel is vrijblijvend. U kunt bij andere pensioenverzekeraars ook een offerte opvragen. En het meest gunstige aanbod kiezen.
Wist u dat u een aantal keuzes heeft over uw pensioen? Dit zijn keuzes met betrekking tot de pensioendatum en de hoogte van uw pensioen. Bekijk de mogelijkheden.