PensioenAvonden.

Pensioen leeft steeds meer onder werknemers. In het bijzonder bij de groep die het pensioen ziet naderen. Daarom organiseren we ieder jaar voor
werknemers vanaf 62 jaar met een pensioenregeling bij Zwitserleven een Pensioenavond.

Waarom deze PensioenAvond?

Hoeveel pensioen ontvang ik straks? Welke keuzes moet en kan ik maken bij de aankoop van pensioen? Wat betekent de verschuiving van de AOW-leeftijd voor mijn pensioen? Welke communicatie ontvangt u van Zwitserleven.
Om deze vragen te beantwoorden organiseren we de PensioenAvond.

Wanneer was de PensioenAvond?

De PensioenAvond was dit jaar op dinsdag 31 oktober in Amstelveen. We hadden weer een interessant programma voor u gemaakt.