Jaarlijks Waardeoverzicht.

Heeft u een pensioen op basis van beleggingen? Dan ontvangt u jaarlijks een waardeoverzicht (JWO) van Zwitserleven. Op een JWO vindt u informatie over de betaalde pensioenpremies, het beleggingsresultaat, de kosten en inhoudingen van uw beleggingspensioen.

Wilt u binnen 10 minuten een compleet overzicht van uw pensioen? Vul dan uw gegevens in in PensioenInzicht: zo ziet u snel hoeveel pensioenen en AOW u later krijgt.

Heeft u een vraag over uw Jaarlijkse Waardeoverzicht?

Bekijk hier de veelgestelde vragen over het JWO.

Jaarlijks waardeoverzicht.

 • Waarom ontvang ik dit overzicht?

  Dit overzicht ontvangt u elk jaar omdat u een pensioenverzekering heeft op basis van beleggingen. Wij geven u hiermee inzicht in het beleggingsresultaat van het voorgaande jaar. Ook ziet u hierop of en hoeveel premies er door uw werkgever zijn betaald. Daarnaast ziet u welke kosten we hebben ingehouden van de beleggingswaarde.

  Heeft u een vraag over uw Jaarlijkse Waardeoverzicht?
  Stel uw vraag
  online. Of bel met één van onze medewerkers op 020 - 347 86 80. We staan u graag persoonlijk te woord.

 • Waarop is dit overzicht gebaseerd?

  Dit is altijd gebaseerd op het gehele voorgaande jaar. Dus eventuele wijzigingen vanaf 1 januari van het lopende jaar zijn hier nog niet in verwerkt. Voor deze wijzigingen heeft u een apart polisoverzicht ontvangen.

 • Wat houdt een pensioenverzekering op basis van beleggingen precies in?

  Dit houdt in dat u geen gegarandeerde pensioenuitkering ontvangt op uw pensioendatum. De premies die uw werkgever betaald worden belegt in een beleggingsverzekering. Voor het kapitaal op de pensioendatum dient u nog pensioen te kopen. De hoogte van het kapitaal is onder andere afhankelijk van het beleggingsresultaat. U kunt meestal zelf kiezen in welke fondsen u belegt. U heeft ook de mogelijkheid om twee keer per jaar een andere keuze in de fondsen te maken.

 • Waarom betaal ik premies?

  Deze premies zijn voor aanvullende verzekeringen in uw pensioenverzekering. Zoals bijvoorbeeld het nabestaandenpensioen of een arbeidsongeschiktheidspensioen.

 • Waarom betaal ik premies als mijn pensioenverzekering premievrij is?

  Dan is er nog een levenslang nabestaandenpensioen voor uw partner verzekerd. Hiervoor onttrekken wij de benodigde premies uit de beleggingswaarde van uw verzekering.

 • Ik ontvang een bedrag als premie, hoe kan dat?

  U ontvangt een vergoeding omdat u het risico loopt de beleggingswaarde kwijt te raken bij overlijden. Normaal gesproken betaalt u premie als Zwitserleven pensioen moet uitkeren bij uw overlijden. In deze situatie geldt het omgekeerde. De beleggingswaarde vervalt aan Zwitserleven als u overlijdt. Daarom krijgt u daarvoor een vergoeding.

 • Waarom berekent Zwitserleven ook nog kosten?

  Dit doen wij omdat we ook kosten maken. Deze berekenen wij door aan onze klanten. Een deel van deze kosten hoeft alleen betaald te worden als er nog premie wordt betaald voor de pensioenverzekering. Er zijn ook kosten die altijd betaald moeten worden. Dit zijn alleen de beheerkosten. Dit is een vast percentage van de waarde van de pensioenverzekering. Vaak is dat 0,5% of 0,75%  per jaar.

 • Hoe kan ik mijn beleggingen wijzigen?

  U kunt wijzigingen in uw beleggingen online aan ons doorgeven. Houdt bij het invullen van het formulier uw contract- en polisnummer bij de hand.

 • Kan ik mijn pensioen afkopen?

  Nee, Zwitserleven werkt niet mee aan individuele afkoop verzoeken klein pensioen voor pensioendatum.

  Staatssecretaris Klijnsma informeerde in januari 2017 de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen. Zij vindt het van belang dat kleine pensioenaanspraken hun pensioenbestemming behouden. Werknemers met kortlopende dienstverbanden worden vanwege die kortlopende dienstverbanden steeds geconfronteerd met afkoop van hun klein pensioen. Het voorstel op hoofdlijnen:

  • voor nieuwe kleine pensioenen vervalt het huidige recht van pensioenuitvoerders om kleine pensioenen af te kopen. Hiervoor in de plaats komt het recht voor alle uitvoerders om – zonder tussenkomst van de gewezen deelnemer – kleine pensioenen over te dragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder waar de deelnemer actief opbouwt. Uitvoerders die kiezen om mee te doen aan het systeem mogen op vrijwillige basis ook bestaande kleine pensioenen overdragen;
  • alle uitvoerders moeten inkomende waardeoverdrachten van kleine pensioenen accepteren.

  Hele kleine pensioenen vervallen wel

  Omdat de kosten van de administratie van hele kleine pensioenen niet in verhouding staan tot het belang van deze pensioenaanspraken, wil Klijnsma deze hele kleine rechten laten vervallen. Haar gedachten gaan ernaar uit om die grens voor premieovereenkomsten te stellen op een afkoopwaarde van € 14 en bij uitkeringsovereenkomsten op een levenslange uitkering van € 2 bruto per jaar.

  De wet zou op 1 januari 2018 van kracht moeten gaan.

  Voor meer informatie met betrekking tot afkoop klein pensioen voor pensioendatum verwijzen wij u graag naar Pensioenwet artikel 66.

Staat uw vraag er niet tussen of wilt u meer weten? Stel dan uw vraag online. Of bel met één van onze medewerkers op 020 - 347 86 80. We staan u graag persoonlijk te woord.