Meer over pensioen.

Wat is uw Beleggerprofiel?

U heeft via uw werkgever een pensioenregeling waarbij de premie wordt belegd.  Zwitserleven verantwoordelijk voor de beleggingen in uw verzekering en vult dit in met HorizonBeleggen. Als uw werkgever dit toestaat, kunt u ook de verantwoordelijkheid van Zwitserleven overnemen. Dit kan via ProfielBeleggen. Via een vragenlijst bepalen we uw beleggersprofiel. Daarna regelen we de mix van uw beleggingen die het beste bij uw profiel passen. Wilt u zelf de mix van uw beleggingen regelen? Dit heet VrijBeleggen. Welke vorm van beleggen past bij u?

Heeft u een pensioenverzekering met Reaal Windex fondsen? Lees hier meer.

Fondskoersen.

Hier vindt u de koersen van alle beleggingsfondsen die door Zwitserleven en haar fondsbeheerders worden aangeboden. Maak zelf een overzicht van uw fondsen. De fondsen die u opslaat, vindt u in één overzicht onder 'Mijn fondsen'.

close

ZekerheidZwitch

Een beschikbaar premiepensioen heeft veel voordelen, maar ook een nadeel: U weet doorgaans pas op de pensioendatum hoe hoog uw pensioen is. En dat zorgt voor onzekerheid. Als enige pensioenuitvoerder in de markt heeft Zwitserleven hiervoor de oplossing: ProfielBeleggen met de ZekerheidZwitch. De ZekerheidZwitch is een innovatieve oplossing. U krijgt hiermee al voor de pensioendatum meer zekerheid en duidelijkheid over de hoogte van uw pensioen op de pensioendatum!

Wat heeft invloed op uw pensioen?

De verschuiving van de AOW-leeftijd heeft invloed op uw inkomen voor later. Maar ook rente en inflatie kan invloed hebben. Bekijk de onderstaande video's voor meer informatie.

close
close
close
close

Verschuiving van de AOW-leeftijd.

Wat betekent de geleidelijk verhoogde AOW-leeftijd voor uw pensioen?

Verschuiven van de pensioenleeftijd.

Uw pensioenleeftijd hoeft niet altijd mee te veranderen met uw AOW-leeftijd.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Hoeveel invloed heeft de inflatie op de waarde van uw pensioen? Maak het inzichtelijk met deze tool.

De invloed van rente op uw pensioen.

Hoeveel invloed heeft rente op uw pensioenregeling?

Uniform Pensioen Overzicht.

Elk jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (ook wel UPO genoemd). Het overzicht geeft u inzicht in het pensioen voor uzelf, het pensioen voor uw nabestaanden en wat er geregeld is bij eventuele arbeidsongeschiktheid.

Jaarlijks Waardeoverzicht.

Op een JWO vindt u informatie over de betaalde pensioenpremies, het beleggingsresultaat, de kosten en inhoudingen van uw beleggingspensioen.

Kunt u uw pensioen afkopen?

Zwitserleven werkt niet mee aan individuele afkoop verzoeken klein pensioen vóór pensioendatum.