Ontslagmethoden.

U kunt op verschillende manieren ontslagen worden; meestal vraagt uw werkgever een ontslagvergunning aan bij UWV Werkbedrijf. Dat bepaalt niet wat voor ontslagvergoeding u krijgt, maar soms hebben de werkgever en -nemer onderling al iets afgesproken op dat gebied. Als u het niet eens bent met het ontslag, kunt u als werknemer tot 6 maanden daarna een rechtszaak beginnen om te laten beoordelen of het ontslag kennelijk onredelijk is, zoals dat heet. Als dat zo is, bepaalt de rechter welke ontslagvergoeding er moet komen. Die pakt bij zo’n kennelijk onredelijk ontslag soms hoger uit dan de gebruikelijke kantonrechtersformule (een standaard manier om de vergoeding te regelen, afhankelijk van leeftijd, salaris en dienstjaren). Dat komt doordat soms niet alleen de inkomensschade wordt meegerekend, maar ook de pensioen- en mogelijke immateriële schade. 

Bij een andere ontslagmethode vraagt uw werkgever bij de kantonrechter ontbinding aan van de arbeidsovereenkomst. De rechter bepaalt of dat kan, en of er een vergoeding moet worden betaald. De vergoeding wordt meestal bepaald aan de hand van de kantonrechtersformule. 

Een ontslag is altijd vervelend en een vergoeding of zogenaamde gouden handdruk verzacht dat eigenlijk nauwelijks. Maar zo’n geldbedrag kan ook een mooie nieuwe toekomst inluiden. Iemand als Chris kan de gouden handdruk gebruiken om een eigen bedrijf te starten.