Een gouden handdruk.

Als u – als werknemer – een ontslagvergoeding ontvangt, wordt dit een gouden handdruk genoemd. De hoogte van de vergoeding varieert per persoon en per situatie. Voor het vaststellen van de vergoeding wordt vaak gebruikt gemaakt van de kantonrechtersformule. Voor een gouden handdruk gelden andere fiscale regels dan voor pensioen. U kunt uw gouden handdruk dan ook niet overhevelen naar uw pensioen.

Met ingang van 2014 moet u over het bedrag van de gouden handdruk direct met de Belastingdienst afrekenen. Slechts in uitzonderingssituaties is uitstel van belastingheffing nog mogelijk. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • het ontslag is in 2013 aangezegd
  • de Belastingdienst geeft nog toestemming voor een verzekering of bankrekening voor een periodieke uitkering

Laat u adviseren door een deskundige waarvoor u het geld van de gouden handdruk gebruikt.