Zo vult u het pensioengat.

Zo vult u het pensioengat.

Als moeder (of vader) zelf voor uw gezin zorgen en niet of minder werken. Het lijkt ideaal, maar wat u wel eens vergeet is dat ook uw pensioenopbouw stopt of een flink stuk omlaag gaat. Daar zijn gelukkig oplossingen voor.

Goed geregeld?
Zoals Vincent zelf al aangeeft, drukt de enorme verantwoordelijk van het kostwinnaarschap zwaar op zijn schouders. Katie heeft haar baan, en dus ook een inkomen, opgezegd om voor haar gezin te zorgen.

Deze situatie vraagt natuurlijk om goede regelingen. Wat het pensioen van Vincent betreft; hij moet zijn polis checken of (en hoe) Katie is meeverzekerd, en wat de consequenties zijn als hij overlijdt. In dat geval is de beste regeling dat Katie 70% krijgt uitgekeerd van wat Vincent aan pensioen zou hebben ontvangen als hij de pensioengerechtigde leeftijd wel had bereikt. Is dat bij zijn huidige pensioenregeling niet het geval, dan is het een goed idee om voor Katie een extra verzekering af te sluiten of een lijfrentepolis te kopen.

Maar er is meer aan de hand: Katie’s eigen pensioenopbouw stopt, nu ze niet meer werkt. Als ze vanaf haar 25e heeft gewerkt, dan heeft ze zeven jaar pensioen opgebouwd. Als u bedenkt dat de pensioengrondslag die ze opbouwt rond de 1,75% per jaar is, ziet u dat Katie’s pensioen straks niet veel voorstelt. Door de komende jaren niet te werken, krijgt ze een pensioengat dat moet worden opgevuld. Dat kan door bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering af te sluiten of door bij te sparen bij haar eigen pensioenverzekeraar.

Arbeidsongeschikt?
Als u midden in de opbouw staat van een mooie carrière, denkt u er niet zo snel aan, maar het kan iedereen overkomen: arbeidsongeschikt worden. Hoe gaat het dan verder met uw pensioen? Als u ziek wordt, blijft u in eerste instantie gewoon uw salaris ontvangen van uw werkgever. Meestal is dat in het eerste jaar van uw ziekte 100% van uw loon, en in het tweede jaar 70%. Kunt u na twee jaar nog steeds niet terug naar uw werk, dan komt u terecht in de Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA, vroeger de WAO), op basis waarvan u een uitkering krijgt. De hoogte van het bedrag hangt af van hóe ziek u bent en van uw vroegere salaris.

Wat betreft uw pensioen; in de meeste pensioenregelingen en pensioenverzekeringen is opgenomen dat de pensioenopbouw door blijft lopen bij arbeidsongeschiktheid. U betaalt dan geen (of een lagere) premie voor de pensioenopbouw. Dit wordt premievrijstelling genoemd. Maar die premievrije pensioenopbouw voor mensen met een WIA-uitkering is niet wettelijk geregeld. Elke verzekeraar heeft zijn eigen regelingen en voorwaarden. Het is belangrijk dat u dit checkt!

Heeft u een WIA-uitkering, dan is het pensioen dat u opbouwt, soms gebaseerd op het laatstverdiende salaris. Dit is niet het loon dat u verdiende toen u nog gewoon werkte, maar wel wat u tijdens het tweede ziektejaar kreeg van uw werkgever. In veel gevallen is dit maar 70% van uw oorspronkelijke salaris. U bouwt dan alleen maar pensioen op over deze 70%. Komt u door gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid in een andere functie terecht, waarvoor u minder salaris ontvangt, dan bouwt u ook minder pensioen op. De pensioenopbouw is immers gebaseerd op het laatst verdiende salaris.

Meestal geldt dat u zelf (of uw werkgever) moet melden dat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt en een WIA-uitkering ontvangt. Ook als uw gezondheid verbetert en het percentage dat je arbeidsongeschikt bent, wordt aangepast, moet u dat doorgeven. Op basis van de hoogte van arbeidsongeschiktheid (vastgesteld door het UWV, de instantie die de uitkering verstrekt), wordt ook de hoogte bepaald van de premievrijstelling. Zwitserleven informeert u hierover schriftelijk.