Geld lenen aan uw kinderen.

Geld lenen aan uw kinderen.

Uw kind wil een grote aankoop doen. Het bedrag dat het nodig heeft, wil hij of zij graag van u lenen. Kan dat?

Sinds de nieuwe successiewet er is, kun u geen renteloze lening meer geven aan uw kinderen. Tegenwoordig moeten kinderen een rente van 6% over de lening betalen. Gebeurt dat niet, dan wordt het beschouwd als een schenking. Stel dat u een kind een bedrag leent van € 100.000, uw kind betaalt hierover 6% rente, dus € 6.000 per jaar. Hiervan valt € 5.363 (2018) binnen de vrijstelling voor schenkingen en u kunt hem of haar dit bedrag dus kwijtschelden. Over de resterende € 1.000 betaalt het kind – mits kwijtgescholden - 10% schenkbelasting, dus € 100 per jaar.

Als u een kind een bedrag wilt schenken dat hoger is dan de jaarlijkse vrijstelling, dan kunt u het teveel in de vorm van een lening geven, die u vervolgens jaarlijks afbouwt met de vrijgestelde bedragen, tot er niets meer over is. Stel dat u een kind € 15.000 wilt lenen; dan schenkt u het eerste deel van €5.363 (2018) belastingvrij in het eerste jaar. De resterende € 10.000 leent u aan uw kind. Over het leenbedrag moet u 6% rente berekenen, wat in dit geval neerkomt op € 600. Het jaar erop schenkt u het kind die € 600 rente en trekt u van de lening het bedrag af dat u dat jaar belastingvrij mag schenken. Zo gaat u door tot de schuld € 0 is. In dit geval bespaart u zo € 1.000 aan schenkbelasting.

Voor vermogende ouders biedt deze nieuwe regel een mogelijkheid om hun kinderen wat extra geld toe te schuiven. Stel, een rijke ouder schenkt zijn zoon jaarlijks op papier € 100.000. De zoon heeft dan een vordering op zijn vader, die hem over dat bedrag een rente van 6% moet betalen. Zo strijkt de zoon elk jaar een aardig extraatje op.