Wat moet je regelen voor een verblijf in het buitenland?

Voor veel Nederlanders is een uitzending naar het buitenland het mooiste dat ze in hun carrière kan overkomen. Realiseer u wel dat er veel bij komt kijken. Hieronder een lijst van praktische zaken die u zeker moet regelen in de maanden voor uw vertrek:

Arbeidsovereenkomst
 
Heeft u al een goede arbeidsovereenkomst met uw werkgever getekend voor uw verblijf in het buitenland? Staat erin hoe lang u in het buitenland blijft, wat u gaat verdienen, hoe uw pensioen is geregeld, uw huisvesting, enzovoort?

Arbeidsongeschiktheid 
Als u in het buitenland woont, of bij een buitenlandse onderneming werkt, vervalt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA). Heeft u al afspraken gemaakt met uw werkgever over wat er gebeurt als u arbeidsongeschikt raakt?

Adres in Nederland 
Meld u af bij het bevolkingsregister en regel een correspondentieadres waar uw post naartoe kan worden gestuurd. Wie past er op uw huis als u er niet bent? Heeft u uw abonnementen en lidmaatschappen opgezegd? Staan er geen rekeningen of bekeuringen meer open? Zijn alle automatische incasso's en overboekingen beëindigd?

Belastingdienst 
Meld u af bij de Belastingdienst en doe een zogenaamde emigratieaangifte. Deze aangifte is verplicht en de fiscus maakt daarna een fiscale eindafrekening met u.

Testament
Een testament is belangrijk als u voor een tijd naar het buitenland vertrekt. Stel een testament op of kijk nog eens goed naar uw huidige testament en pas het eventueel aan. Als u bezittingen hebt of krijgt in het buitenland, vraag dan een jurist met kennis van internationaal privaatrecht om er eens kritisch naar te kijken en te adviseren hoe uw erfenis het beste kan worden geregeld.

Verzekeringen 
Beëindig uw verzekeringen of pas ze aan. Dekt uw ziektekostenverzekering ook een duur verblijf in een buitenlands ziekenhuis? Is het transport van uw inboedel goed verzekerd? De dekking van uw aansprakelijkheidsverzekering vervalt als u niet meer in Nederland woont. Heeft u er al een afgesloten die past bij het land waar je gaat wonen? Denk bijvoorbeeld aan de claimcultuur van Amerika. Heeft u een goede ongevallenverzekering? Een doorlopende reisverzekering?

Machtiging 
Al heeft u alles nog zo goed geregeld voor uw vertrek, er kan altijd iets onverwachts gebeuren waarop meteen actie moet worden ondernomen. Als u in het buitenland woont, kunt u niet op stel en sprong naar Nederland reizen. Machtig iemand in Nederland die namens u beslissingen kan nemen en uw zaken behartigen.