Een aantal zaken om in de gaten te houden.

Als u naar Simone’s persoonlijke situatie kijkt, begrijpt u dat ze in het buitenland wil blijven. Ze moet wel nog even in de papieren duiken.

Tijdens de jaren dat Simone voor het Nederlandse bedrijf in Florida was gedetacheerd, liep de pensioenregeling bij haar werkgever door en bleef ze ook verzekerd voor de sociale verzekeringen in Nederland, zoals de opbouw van AOW. Nu ze besloten heeft haar Nederlandse werkgever in te ruilen voor een buitenlandse, verandert er nogal wat. Een aantal zaken om in de gaten te houden:

AOW
Als u in het buitenland gaat werken en niet meer in Nederland belastingplichtig bent, bent u niet meer verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. U bent vanaf dat moment sociaal verzekerd in het land waar u werkt. Jaarlijks wordt uw AOW-aanspraak met 2% opgebouwd. Voor elk jaar dat u in het buitenland woont, vermindert uw AOW met 2%. Als u langere tijd (of definitief) buiten Nederland woont of werkt, kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de AOW. Meer informatie vind u op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Pensioen 
Het pensioen van haar werkgever stopt zodra Simone ontslag neemt. Als Simone vervolgens een baan aanneemt bij een bedrijf dat zelf geen pensioenregeling heeft, kan ze besluiten haar pensioenregeling vrijwillig voort te zetten, als ze tenminste voldoet aan de voorwaarden, en als de pensioenmaatschappij die mogelijkheid biedt.
Een vrijwillige voortzetting is beperkt tot drie jaar als u in loondienst blijft en tien jaar als u een eigen onderneming start. In die tien jaar zijn de premies alleen fiscaal aftrekbaar in de eerste drie jaar, in de overige zeven jaar niet. Andere voorwaarden voor vrijwillige voortzetting zijn:

  • Hij moet direct aansluiten op het dienstverband. U moet dus meteen beslissen of u het pensioen zelf wilt blijven opbouwen.
  • U moet minstens drie jaar aan de oude pensioenregeling hebben deelgenomen.
  • In de pensioenregeling die u vrijwillig voortzet, mogen eventuele wijzigingen geen verbeteringen zijn.
  • Er mag geen samenloop bestaan met een andere pensioenregeling bij de nieuwe werkgever of met een oudedagsreserve.
  • De voortzetting moet minstens drie jaar voor de pensioendatum plaatsvinden.

Kijk in het pensioenreglement of jouw pensioenmaatschappij vrijwillige voortzetting toestaat. Afhankelijk van de pensioenmaatschappij en het pensioen gelden soms aanvullende voorwaarden ten aanzien van bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Informeer bij uw pensioenmaatschappij naar de mogelijkheden en de voorwaarden.

Stopzetten 
Als u van plan bent om in de toekomst terug te verhuizen naar Nederland, kunt u er ook voor kiezen om de pensioenopbouw stop te zetten en later in te halen door middel van een koopsom. Het nadeel van stopzetten is dat de dekkingen voor overlijden en arbeidsongeschiktheid ook tijdelijk stoppen. Let hier op bij het onderhandelen over u arbeidscontract. Informeer bij uw pensioenverzekeraar naar de mogelijkheden en de voorwaarden.

Waardeoverdracht 
Als Simone een baan aanneemt bij een bedrijf dat een eigen pensioenregeling heeft, kan ze haar pensioen laten overdragen naar de nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Binnen de Europese Unie is dat altijd mogelijk, als u toestemming hebt van de Belastingdienst. Die toestemming kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst in Heerlen, bij de afdeling voor particulieren en ondernemingen in het buitenland. Bij een waardeoverdracht naar een land buiten de Europese Unie moet u wel toestemming hebben van uw pensioenvezekeraar, de Belastingdienst én van de Nederlandse Bank (DNB).

Lijfrente 
Experts menen dat u altijd een offerte van een lijfrente moet vergelijken met wat het kost om uw pensioen vrijwillig voort te zetten. Was Simone een Simon geweest, dan zou een lijfrente voordeliger kunnen zijn. Dat zit zo: een pensioenmaatschappij mag wettelijk geen verschil maken tussen een man en een vrouw. Elke euro die wordt ingelegd, betekent voor iedereen dezelfde pensioenuitkering. Het verschil is dat vrouwen langer leven. Wat betreft de andere producten waarmee u een pensioen opbouwt, zoals lijfrente, mag een verzekeringsmaatschappij wél onderscheid maken tussen de seksen. Omdat een vrouw langer leeft, is de inleg hoger om met de lijfrente dezelfde uitkering te krijgen. Voor een man is de lijfrente dus goedkoper.

Belastingen 
Als u in het buitenland woont of werkt, is uw woonplaats van belang voor de belastingheffing. Uw fiscale woonplaats kan het land zijn waar u werkt, maar ook het land waar u vandaan komt. De Belastingdienst bepaalt dat. Als u bijvoorbeeld een kort dienstverband hebt in het buitenland, terwijl uw gezin in Nederland blijft, dan blijft uw fiscale woonplaats Nederland. Als u, zoals Simone, besluit om u voor langere tijd in Amerika te vestigen, alleen, dan is uw fiscale woonplaats de Verenigde Staten. Voor elk besluit op dit gebied kunt u zich beter laten adviseren door een fiscalist. Wilt u bijvoorbeeld uw pensioen vrijwillig voortzetten, dan moet u zeker weten dat de Belastingdienst van het land waar u heen gaat, uw pensioenpremie niet als loon ziet. Bij lijfrente- en pensioenpolissen zal de fiscus soms bij vertrek uit Nederland een conserverende aanslag vaststellen. Koopt u de polis af, dan wordt de aanslag geactiveerd. Na tien jaar vervalt de aanslag.

Cookies.

Zwitserleven.nl gebruikt verschillende cookies:

  • We maken onze website er sneller en gebruiksvriendelijker mee.
  • Zo hoeft u informatie in formulieren slechts één keer in te vullen en wordt bepaalde informatie niet onnodig vaak getoond.
  • U kunt social media functies gebruiken en advertenties zien die op uw interesses zijn afgestemd.

Een cookie is een klein tekstbestand zonder persoonlijke informatie.

Cookies zelf instellen


[X]

1. Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje. Dit bestandje bevat een kleine hoeveelheid informatie. De belangrijkste functie van cookies is om de ene bezoeker van de andere te onderscheiden.
Wij plaatsen cookies op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon op het moment dat u de website bezoekt.

2. Waar gebruikt u cookies voor?

Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat u anders de website niet kunt gebruiken of om u een dienst of product te leveren waar u zelf om hebt gevraagd. Voor deze cookies is geen toestemming nodig. Andere cookies gebruiken wij om het gebruik van de website te analyseren of om de website op uw interesses af te stemmen. Voor deze cookies vragen wij uw toestemming. Zie voor meer informatie ons privacy en cookie reglement.

3. Kan een cookie kwaad voor de werking van mijn computer?

Nee, een cookie kan geen kwaad en heeft niets te maken met computervirussen of andere kwalijke zaken.

4. Wat gebeurt er als ik cookies weiger?

Als u cookies weigert, gaat dit uiteindelijk ten koste van de kwaliteit van de website. We kunnen dan niet meer zien hoe we de website voor u zouden kunnen verbeteren. Wel kunt u als u cookies weigert de website en uw eigen persoonlijke accounts op de website blijven bezoeken.

5. Voor welke websites geldt uw toestemming?

Uw toestemming geldt voor alle websites van Zwitserleven, behalve de websites waar een inlog voor nodig is. Voor deze websites kunt u apart toestemming geven. Ga daarvoor naar de betreffende website.

6. Hoe lang blijft een cookie op mijn computer staan?

Dat verschilt per cookie. Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit. Andere blijven langer op uw computer staan. 

7. Ik heb al toestemming voor het plaatsen van uw cookies gegeven. Waarom wordt dit dan bij een volgend bezoek opnieuw gevraagd?

Wij weten dat u toestemming hebt verleend door een cookie waarin dit staat op uw computer te plaatsen. Als u alle cookies van uw computer hebt verwijderd, wordt er echter opnieuw toestemming gevraagd.

8. Waar vind ik meer informatie over mijn privacy en over cookies?

In ons privacy en cookie reglement.

9. Vragen?

Neem dan contact op met Zwitserleven Afdeling Marketing, Postbus 5000, 1185 MD Amstelveen, 020 - 347 84 78 of per mail via internet@zwitserleven.nl.

Terug naar het cookie scherm

Nee, ik wil geen cookies Ja, ik ga akkoord met het gebruik van deze cookies
Privacy- en cookiereglement