HorizonBeleggen.

Click here for English

Zwitserleven HorizonBeleggen betekent voor u beleggen zonder omkijken, omdat Zwitserleven de samenstelling van de beleggingen van uw pensioengelden verzorgt. Dit gebeurt op basis van een zogenaamd 'lifecycle model'. Dit lifecycle model komt erop neer dat de risico's van de beleggingen afnemen naarmate uw pensioenleeftijd nadert. Het lifecycle model is zo ontworpen dat u de kans op een goed rendement benut, terwijl de risico's steeds verder worden afgebouwd. Bij HorizonBeleggen vormt uw pensioendatum de horizon voor de beleggingen binnen uw pensioen. Vandaar ook de naam HorizonBeleggen.

HorizonBeleggen.

close

Wat doet HorizonBeleggen voor u?

  • U hoeft zelf geen tijd te besteden aan de beleggingsportefeuille.
  • Beleggen in een mix van aandelen, vastgoed, bedrijfs- en staatsobligaties.
  • Automatisch minder risicovol beleggen naarmate de pensioendatum nadert.
  • De onzekerheid over de hoogte van het aan te kopen pensioen verminderen.
  • Voorbereiden op een variabele uitkering.

Zwitserleven verzorgt de beleggingen

Bij HorizonBeleggen wordt uw pensioenpremie door Zwitserleven verantwoord belegd. Op basis van uw leeftijd en resterende jaren tot de pensioendatum beleggen wij in een mix van aandelen, vastgoed, bedrijfs- en staatsobligaties. Wij passen uw individuele mix van beleggingen jaarlijks aan. Het beleggingsrisico neemt stap voor stap af, zelf hoeft u hiervoor niets te doen. Zwitserleven verzorgt het aanpassen van de beleggingen, maar is niet verantwoordelijk voor de opbrengst van de beleggingen en of dit voldoende pensioen oplevert.

Wanneer HorizonBeleggen?

HorizonBeleggen is vooral geschikt voor werknemers die geen omkijken willen hebben naar hun beleggingen. Maar ook voor de werkgever biedt HorizonBeleggen veel gemak. Bij HorizonBeleggen is het niet nodig dat het beleggerprofiel van de werknemer wordt vastgesteld. Dat scheelt veel extra formulieren en rompslomp.

Als u nog jong bent en uw pensioenleeftijd nog ver weg is, is het van belang om de kans op een goed rendement te benutten. Terwijl de te lopen risico's verantwoord blijven. In deze fase van de lifecycle beleggen wij daarom voor u in een mix die voor een groot deel uit aandelen bestaat.

Naarmate uw pensioendatum nadert, zorgt Zwitserleven ervoor dat uw beleggingsmix minder risicovol belegd wordt. Voor het afbouwen van de beleggingsrisico's hoeft u geen actie te ondernemen. Zwitserleven zorgt voor de aanpassing.

Vlak voor de pensioenrichtdatum bestaat de beleggingsmix bijna volledig uit obligaties. Daarvoor maken wij gebruik van het Zwitserleven Medium Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds. Deze fondsen geven meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen.

Waarom het Zwitserleven Medium Duration Fonds en Zwitserleven Long Duration Fonds?

De laatste fase van uw pensioenopbouw vraagt wellicht een extra toelichting. Door te beleggen bouwt u een kapitaal op. Daarmee moet u op uw pensioendatum een pensioenuitkering 'aankopen'. De hoogte van dit kapitaal bepaalt dus mede de hoogte van uw pensioenuitkering. Daarnaast is de hoogte van de rente op het moment dat u uw pensioen aankoopt van belang. Met het Zwitserleven Medium Duration Fonds en het Zwitserleven Long Duration Fonds zullen renteschommelingen in de jaren vlak voor de pensioendatum uw aan te kopen pensioenuitkering minder raken. Kijkt u maar naar onderstaande afbeeldingen.

Gaat u bijna met pensioen? Klik dan hier voor meer informatie.