Eigen bedrijf.

Met de Zwitserleven Overlijdensrisicoverzekering geeft u uw nabestaanden zekere toekomst en kan uw bedrijf blijven voortbestaan. De uitkering kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor:

  • Voortzetten van uw bedrijf.
  • Opvangen van verlies van inkomen.
  • Aflossen van een persoonlijke lening.
  • Aflossen van een hypotheek.

U bepaalt zelf wie u verzekert en welk bedrag de verzekering uitkeert. Bij een overlijden vóór de einddatum van de verzekering, krijgen de verzekerden dit bedrag. Het verzekerde bedrag kan op meerdere manieren worden uitgekeerd: in (jaarlijks) gelijke bedragen of in steeds lager wordende bedragen.

Onze klanten aan het woord.

"Ons bedrijf moet ook zonder mij door kunnen gaan."

"Samen met mijn compagnon heb ik een eigen bedrijf. Als één van ons wegvalt, kan hij het werk niet alleen aan. En iemand inhuren is eigenlijk te duur. Dat zou het einde van het bedrijf kunnen betekenen. Dat wil ik niet. Met de overlijdensrisicoverzekering van Zwitserleven kan het bedrijf de eerste financiële klap opvangen na een overlijden. Dat geeft een zeker gevoel."

Tamara van der Steen

"Weer een risico minder."

"Als ondernemer probeer je risico’s zoveel mogelijk te beperken. Als ik plotseling overlijd, dan betekent dat niet alleen het einde van mijn bedrijf, maar er is dan ook geen inkomen meer voor mijn gezin. De overlijdensrisicoverzekering van Zwitserleven vangt het inkomensverlies een tijdje op. Dat is weer een risico minder."

Mo Çelik