Actievoor­waarden Zwitserleven Bol.com verlotingsactie.

1. Deze actie loopt van 5 mei t/m 7 juni 2022.

2. Iedere klant/deelnemer van SRLEV N.V. en Zwitserleven PPI N.V. (hierna te noemen Zwitserleven) die gedurende de actieperiode via MijnZwitserleven de enquête invult om de risicohouding te bepalen en aangeeft aan de verlotingsactie te willen meedoen, maakt kans op het winnen van een waardebon van bol.com ter waarde van 25 euro.

3. Met het aanmelden voor de verlotingsactie en het doorgeven van het e-mailadres, gaat de verzekeringnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

4. Voor de verlotingsactie verwerkt Sprenkels en Verschuren B.V. in opdracht van Zwitserleven uw persoonsgegevens. U geeft hiervoor toestemming bij het invullen van uw e-mailadres. Uw persoonsgegevens zullen door Sprenkels en Verschuren alleen worden gebruikt voor de verlotingsactie, niet voor andere doeleinden. Na het bepalen van de winnaars van de verlotingsactie verwijdert Sprenkels en Verschuren de e-mailadressen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en vragen of klachten daarover verwijzen we u naar het privacy-statement van Zwitserleven.

5. Zwitserleven trekt uiterlijk 15 juni 2022 de winnaars van de bol.com-waardebonnen. De winnaars worden per e-mail geïnformeerd op het bij ons bekende e-mailadres en ontvangen de waardebon op het ingevulde e-mailadres.

6. De bol.com-waardebon is niet inwisselbaar voor geld.

7. Zwitserleven behoudt zich het recht voor om deze actie (en bijbehorende actievoorwaarden) zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.

8. Zwitserleven is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten van of door bol.com.

9. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en leiden op geen enkele wijze tot een verplichting voor Zwitserleven.

10. Klachten over deze actie kunnen ingediend worden bij Zwitserleven. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice. De contactgegevens vindt u op onze contactpagina

11. Aanbieder van deze actie is Zwitserleven, een handelsnaam van SRLEV N.V . en Zwitserleven PPI N.V., SRLEV N.V. is statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te Alkmaar aan de Kruseman van Eltenweg 1 (KVK: 34297413, AFM vergunningnummer: 12000373). Zwitserleven PPI N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te Amstelveen aan de Burgemeester Rijnderslaan 7 (KVK: 55646484).