Wat is een pensioenregeling op basis van beleggingen?

In een pensioenregeling op basis van beleggingen betaalt de werkgever iedere maand premie voor het pensioen. Dit is de beschikbare premie. De hoogte van de beschikbare premie is afhankelijk van het salaris en de leeftijd van de werknemers. Met de premie kopen we beleggingseenheden. De waarde van deze beleggingseenheden samen is uw beleggingswaarde.

Omdat we beleggen, is er geen garantie op de beleggingswaarde. De hoogte van uw beleggingswaarde is afhankelijk van de resultaten van de beleggingen.

Direct Ingaand Pensioen

Op de pensioendatum wordt de beleggingswaarde gebruikt voor ouderdomspensioen en partnerpensioen, als u een partner heeft.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie die uw werkgever betaalt is een percentage van uw pensioengrondslag. Het percentage hangt af uw leeftijd en de premiestaffel in uw pensioenregeling. Met de premie worden beleggingseenheden aangekocht.

Voorbeeldberekening van de beschikbare premie

Uw leeftijd         Beschikbare premie percentage
Van 21 t/m 24   12%
Van 25 t/m 29   14%
Van 30 t/m 34   16%
Van 35 t/m 39   17%

Een deelnemer is 38 jaar oud en verdient € 33.000 (bruto) per jaar. De franchise is € 13.000. Dan is de pensioengrondslag € 20.000. Uit de tabel leest u welk percentage bij de leeftijd 38 jaar hoort. In dit voorbeeld is dat 17%. De premie is dan € 20.000 × 17% = € 3.400 per jaar of € 283,33 per maand.

Aankoop beleggingseenheden

Uw premie wordt gebruikt voor beleggingseenheden in het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds. De koers op moment van aankoop is € 10 per eenheid. Met uw premie koopt u 28,33 eenheden. (De maandpremie is € € 283,33 /€10 per eenheid= 28,33 eenheden)

Als de koers van het Zwitserleven Wereld Aandelenfonds Fonds stijgt van € 10 naar € 12, dan stijgt ook uw beleggingswaarde. Uw eenheden waren € 283,33 waard en zijn nu door de stijging van de koers € 340 waard (28,33 eenheden * € 12). Daalt de koers? Dan daalt ook uw beleggingswaarde.

Goed om te weten

  • U vindt de premiestaffel van uw pensioenregeling in uw Pensioen 1-2-3.
  • Uw werkgever betaalt premie aan Zwitserleven. Uw werkgever kan een eigen bijdrage inhouden op uw salaris.
  • In uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) vindt u een indicatie van het ouderdomspensioen en partnerpensioen die u kunt kopen op uw pensioendatum
  • In MijnZwitserleven ziet u ook een indicatie van uw pensioen. U gaat naar Bekijk polis, dan naar Hoeveel pensioen is dit?
Was deze informatie nuttig? Bedankt voor uw feedback

Heeft u nog vragen?

Bekijk alle vragen en antwoorden of neem contact met ons op.