Waarom zijn de bedragen op mijn UPO bij “Als het mee- of tegenzit” lager geworden?

In het blok “Als het mee- of tegenzit” staat de inschatting van de koopkracht van uw pensioen in de toekomst. Deze bedragen berekenen we met de zogenoemde URM (Uniforme Reken Methodiek). De URM is voorgeschreven door De Nederlandsche Bank (DNB) en is voor alle pensioenuitvoerders hetzelfde.

De bedragen naast en boven de pijlen zijn op het UPO 2021 mogelijk lager dan op het UPO 2020. Deze daling geldt voor iedere pensioenuitvoerder en komt omdat DNB voor het UPO 2021 de uitgangspunten van de URM heeft aangepast. DNB heeft onder andere de verwachting over de ontwikkeling van de rente op lange termijn naar beneden bijgesteld. DNB stelt dat door de aangepaste URM de verwachte uitkomst van het pensioen zo beter overeenkomt met de marktomstandigheden en de werkelijkheid.

Was deze informatie nuttig? Bedankt voor uw feedback

Heeft u nog vragen?

Bekijk alle vragen en antwoorden of neem contact met ons op.